Linie do produkcji pelletu

Firma Comerc produkuje linie do produkcji pelletu. Są to linie całkowicie zautomatyzowane i skoordynowane tak, by ich praca zachodziła sprawnie. Sprzedajemy linie do produkcji pelletu w atrakcyjnych cenach. Oprócz tego nasza firma zajmuje się produkcją maszyn wchodzących w skład linii produkcyjnych.

Opis procesu produkcyjnego na liniach do pelletu

Początkiem cyklu pracy linii do pelletu jest dostarczenie ładowarką mokrych trocin na zadołowany podajnik listwowy. Podajnik jest wyposażony w zgarniacz oraz płynną regulację szybkości przesuwu. Z podajnika trociny są transportowane do separatora grubszych frakcji, gdzie następuje odsianie większych kawałków drewna, desek oraz kamieni. Po przesianiu trociny trafiają do magazynu mokrego surowca z hydraulicznym systemem rozładowczym.

Mokre trociny z silosu trafiają na przenośnik listwowy suszarni. Jego zadaniem jest automatyczne dozowanie materiału do suszarni. Tempo tego procesu zależy od stopnia wilgotności trocin. W tym czasie następuje suszenie z wilgotności 55-60% do 8-10%. Po wysuszeniu surowiec wpada do komory rozprężnej suszarni, w której oddzielone zostają suche trociny od pary wodnej i czynnika suszącego.

Suchy materiał z komory rozprężnej suszarni jest transportowany przenośnikiem ślimakowym na zewnątrz. Tam następuje pomiar wilgotności, która wpływa na automatyczne sterowanie suszarnią. Następnie do suszarni wprowadzana jest para wodna oraz czynnik suszący. Wprowadzane są przez cyklon, w którym następuje oczyszczenie materiału z drobnych części lotnych. Oddzielony w cyklonie pył wraca do procesu produkcyjnego przez śluzę.

Wysuszone trociny przechodzą przez separator pneumatyczny oraz separator magnetyczny, gdzie oddzielane są drobne zanieczyszczenia, takie jak kamienie lub metal. Następnie trafiają do młyna bijakowego W tym miejscu trociny rozdrabniane są na właściwą, jednorodną frakcję. Po rozdrobnieniu trociny trafiają do silosu, czyli magazynu suchego surowca. Z niego przewożone są do układu ostatecznego przygotowania do granulacji. W tym miejscu, jeśli wymaga tego jakość surowca, dodajemy drugi czynnik suszący oraz dokładnie stabilizujemy jego wilgotność do 11-12%.

W ten sposób przygotowany materiał przekazywany jest do zbiornika buforowego, z którego dzięki specjalnemu przenośnikowi ślimakowemu dostarczamy trociny do kondycjonera. W kondycjonerze do surowca dodaje się parę wodną o temperaturze 180˚C. Powoduje ona dużą poprawę sklejkowania pelletu, stabilizuje pracę granulatora oraz pomaga w mniejszym zużywaniu się matrycy i rolek. Z kondycjonera surowiec trafia do granulatora, w którym trociny są prasowane na pellet.

Gorący pellet transportowany jest do chłodnicy przeciwpromieniowej, gdzie zostaje schłodzony oraz utwardzony. Zimny produkt przekazywany jest do przesiewacza, aby oddzielić go od pyłu i drobin. Po przesianiu pellet trafia do zbiornika, natomiast pył i drobiny odciągane są z przesiewacza oraz całej linii technologicznej za pomocą układu aspiracji. Do zbiornika z gotowym pelletem podłączona jest automatyczna linia, która pakuje go w worki o pojemności od 10 do 50 kg. Zbiornik jest także wyposażony w stację do pakowania pelletu w worki big-bags z wagą elektroniczną.

Praca całej linii do produkcji pelletu z trocin odbywa się automatycznie, z wizualizacją działania wszystkich urządzeń. Każdy ze zbiorników wyposażony jest w czujnik, który pokazuje, w jakim stopniu zbiornik napełniony jest materiałem. W wypadku zatrzymania się któregoś z układów następuje automatyczne wyłączenie pozostałych w takiej kolejności, żeby nie zostały zasypane ani zablokowane.

Dlaczego warto zainwestować w linię do produkcji pelletu?

Linia do produkcji pelletu jest coraz częściej instalowana zarówno przez właścicieli dużych zakładów, jak i małych przedsiębiorstw, a nawet prywatnych gospodarstw. Ekologiczne rozwiązania cieszą się coraz większą popularnością, zastępując tradycyjne źródła opału. To główny argument, potwierdzający opłacalność inwestycji w urządzenia do produkcji pelletu. Warto wspomnieć także, że materiały potrzebne do wytwarzania tego biopaliwa są łatwo dostępne, szczególnie w postaci odpadów po produkcji mebli (Polska jest jednym z liderów w branży meblarskiej w Europie). Dla przedsiębiorców ważne jest także, że produkcja biopaliwa z odpadów wpływa pozytywnie na wizerunek firmy.

Jakość pelletu jest w dużej mierze zależna od odpowiedniego przygotowania surowca, dlatego to właśnie linia do produkcji pelletu złożona z kompatybilnych urządzeń, zawierająca układ przygotowania materiału do granulacji jest najlepszą inwestycją dla osób, które planują rozpocząć produkcję tego biopaliwa. Nowoczesne linie do produkcji pelletu nie generują wysokich kosztów. Są energooszczędne i nisko awaryjne, a producenci tacy jak Comerc oferują profesjonalny serwis i doradztwo. Koszt inwestycji zazwyczaj zwraca się już po 2-3 latach.

 

linia produkcyjna pelletu 15
linia produkcyjna pelletu 14
linia produkcyjna pelletu 13
linia produkcyjna pelletu 12
linia produkcyjna pelletu 11
linia produkcyjna pelletu 10
linia produkcyjna pelletu 9
linia produkcyjna pelletu 8
linia produkcyjna pelletu 7
linia produkcyjna pelletu 6
linia produkcyjna pelletu 5
linia produkcyjna pelletu 4
linia produkcyjna pelletu 3
linia produkcyjna pelletu 2
linia produkcyjna pelletu 1
linia produkcyjna pelletu 0