Linie do produkcji brykietu o wydajności od 2 t/h do 20 t/h

Projektujemy, produkujemy, budujemy, szkolimy i serwisujemy
 

Projektowane i montowane przez naszą firmę linie do produkcji brykietu osiągają wydajność od 2 t/h do 20 t/h. Osiągana wydajność jest oczywiście uwarunkowana ilością oraz mocą maszyn i urządzeń wchodzących w skład danej linii produkcyjnej.

Linie do produkcji brykietu – zakres oferty:

 • projekt (techniczne projekty koncepcyjne, kosztorys, uzgodnienia formalne),
 • dostawa (maszyny, urządzenia do produkcji pelletu, aparatura pomiarowa i sterownicza, szafy sterownicze oraz wszelkie materiały instalacyjne),
 • montaż (maszyny, urządzenia, szafy sterownicze, okablowanie pomiarowe, sterownicze i zasilające, próby pomontażowe, pomiary odbiorowe),
 • oprogramowanie i automatyka przemysłowa (sterowniki, panele operatorskie, systemy wizualizacji i sterowania),
 • uruchomienie (rozpoczęcie eksploatacji linii pod nadzorem specjalistów, testy wydajnościowe),
 • szkolenia operatorów procesów, programistów i informatyków oraz kadry technicznej,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • sprzedaż części zamiennych.

 

Nasze linie produkcyjne są w pełni zautomatyzowane, co pozwala na znaczne obniżenie ilości pracowników potrzebnych do ich obsługi, a tym samym na zmniejszenie do minimum czynnika ludzkiego, który jest niestety najczęstszą przyczyną ewentualnych problemów w pracy linii.
W standardowym, podstawowym wariancie oferowane przez nas linie produkcyjne składają się z następujących sekcji:

 1. Sekcja przygotowania, transportu i magazynowania mokrego materiału.
 2. Sekcja suszenia mokrego materiału.
 3. Sekcja rozdrabniania i magazynowania suchego materiału.
 4. Sekcja ostatecznego przygotowania materiału do brykietowania.
 5. Sekcja prasowania materiału na brykiet.
 6. Sekcja pakowania gotowego brykietu.
 7. Sekcja automatyki i sterowania całym procesem produkcyjnym.

Główne maszyny i urządzenia wchodzące w skład standardowej linii produkcyjnej:

 1. Magazyn mokrego materiału z hydraulicznym systemem rozładunku (ruchoma podłoga).
 2. Generator ciepła.
 3. Suszarnia bębnowa lub taśmowa.
 4. Młyn bijakowy.
 5. Przenośniki zgrzebłowe.
 6. Przenośniki ślimakowe.
 7. Przenośniki taśmowe.
 8. Przenośniki kubełkowe.
 9. Układ przygotowania materiału do brykietowania UPMdB.
 10. Prasa brykietująca.
 11. Pakowaczka.

 

linia produkcyjna 7
linia produkcyjna 6
linia produkcyjna 5
linia produkcyjna 4
linia produkcyjna 3
linia produkcyjna 2
linia produkcyjna 1
linia produkcyjna 0