Producent zbiorników buforowych

Zbiorniki buforowe są istotnymi elementami linii do produkcji pelletu. Podobnie jak urządzenia transportujące w znaczącym stopniu usprawniają one proces produkcyjny. Producenci zbiorników buforowych rekomendują je do montażu w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, między innymi w układach, które przygotowują materiał do granulacji. Zbiorniki buforowe służą do magazynowania materiału na poszczególnych etapach produkcji oraz ułatwiają dozowanie odpowiednich ilości surowca do kolejnych sekcji linii technologicznej Biomasa drzewna lub inny surowiec po rozdrobnieniu na mniejszą frakcję, oczyszczeniu z zawartych w nim zanieczyszczeń i wysuszeniu przekazywany jest do układu ostatecznego przygotowania materiału do granulacji, a następnie do zbiornika buforowego wchodzącego w skład sekcji granulacji. Dzięki zastosowaniu zbiorników buforowych w różnych sekcjach linii technologicznej proces produkcji pelletu przebiega sprawniej, a operatorzy mają większą kontrolę nad poszczególnymi etapami produkcji, ilością i szybkością podawania surowca do kolejnych sekcji. Zminimalizowane jest także ryzyko niewłaściwej pracy maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii, w tym granulatora do pelletu, zmniejsza się również stopień awaryjności poszczególnych układów.

Dobór odpowiednich maszyn i urządzeń oraz całkowita automatyzacja ciągu technologicznego w każdej jego sekcji usprawnia przebieg procesu produkcyjnego, eliminuje ryzyko wystąpienia błędów generowanych najczęściej przez czynnik ludzki oraz minimalizuje ilość potrzebnych do obsługi procesu pracowników.

Jak wybrać odpowiedni zbiornik buforowy?

Dobór zbiornika buforowego powinien być podyktowany parametrami pozostałych maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej, szczególnie zaś suszarni i granulatora do pelletu. Decyzję tę warto skonsultować z doświadczonym producentem linii do produkcji pelletu. Profesjonalny doradca pomoże dobrać także rodzaj oraz parametry innych elementów składowych linii, w tym układu przygotowania materiału do granulacji oraz podajników i przenośników stanowiących system transportu surowca.