Przesiewacze

Przesiewacze to urządzenia, które służą do odseparowania surowców o różnej wielkości frakcji i/lub innym ciężarze. Wszystkie przesiewacze są wyposażone w specjalnej budowy sita, na których odbywa się proces separowania, ich budowa zależy od materiału wejściowego. Urządzenie jest wprowadzane w wibracje przy pomocy elektrowibratora przez co materiał znajdujący się na sitach jest przesuwany, w konsekwencji czego materiał o mniejszej frakcji zostaje odseparowany. Dzięki temu surowiec wejściowy można podzielić na kilka różnych frakcji. Standardowo urządzenia wyposażone są w obudowy, których szczelność jest uzależniona od stopnia pylenia separowanego materiału.

Przesiewacze są stosowane w wielu branżach związanych z budownictwem i produkcją przemysłową, zazwyczaj do oczyszczania materiałów z domieszek innych surowców lub do podzielenia materiału na kilka frakcji złożonych z elementów o innych właściwościach. Przesiewacze często są elementami linii produkcyjnych w dużych przedsiębiorstwach.

Przesiewacze w liniach produkcyjnych

Przesiewacze pełnią ważną funkcję w przygotowywaniu surowca do dalszej obróbki. W liniach produkcyjnych są połączone z systemami transportującymi, dzięki czemu transportowanie materiału do kolejnych sekcji ciągu technologicznego przebiega sprawnie. W liniach do produkcji pelletu lub brykietu oddzielanie trocin od domieszek innych materiałów ma nie tylko znaczenie dla zachowania odpowiednich właściwości produktu końcowego oraz przedłużenia żywotności maszyn, urządzeń i części szybkozużywających się.