Urządzenia chłodzące do pelletu

Chłodnice do pelletu pełnią niezwykle istotną funkcję w produkcji dobrej jakości biopaliwa. Proces formowania pelletu zachodzi w wysokiej temperaturze, przez co opuszczający granulator produkt jest dość kruchy, łamliwy i wymaga schłodzenia, dzięki któremu zyskuje odpowiednią twardość i wytrzymałość mechaniczną. Dodatkowo po schłodzeniu świeżo wyprodukowany pellet nadaje się już do zapakowania i oznakowania. W związku z powyższym urządzenia te powinny być stałym elementem linii do produkcji pelletu, gwarantując produkcję surowców najwyższej jakości.

 

Zalety wynikające ze stosowania chłodnic do pelletu

Zastosowanie nowoczesnych urządzeń niesie za sobą liczne korzyści wpływające na optymalizację i wzrost opłacalności całego procesu produkcyjnego. Producenci chłodnic do pelletu, na podstawie wieloletnich obserwacji, oprócz poprawy właściwości fizycznych pelletu, jako zalety stosowania chłodnic w ciągach technologicznych wymieniają także:

  • podwyższenie kaloryczności produktu końcowego,

  • ułatwienie składowania gotowego surowca,

  • ułatwienie transportu pelletu.

Dobrze schłodzony pellet nie wchłania łatwo wilgoci, dzięki czemu bardzo dobrze się pali. Wykorzystanie nowoczesnych chłodnic do pelletu przyczynia się też do znacznego przedłużenia żywotności produkowanego biopaliwa. Ponadto urządzenia te są wyposażone w nowoczesne systemy sterowania, które umożliwiają szybką adaptację do zmieniających się warunków produkcyjnych. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne dostosowanie temperatury chłodzenia, co pozwala na zachowanie odpowiednich właściwości pelletu oraz utrzymanie stabilności procesu produkcyjnego.

 

Działanie chłodnic do pelletu

Działanie chłodnic do pelletu polega na zasysaniu powietrza, które schładza zgranulowany materiał. W trakcie tego procesu powietrze zasysane jest przez szczeliny rozmieszczone na obwodzie komory chłodnicy, dzięki czemu chłodzenie jest równomierne i efektywne. Chłodnice mechaniczne zasysają powietrze przez warstwę surowca, a kolejne partie są podawane przez zawór wlotowy.

Urządzenie wyładowcze wyposażone w potrójny ruszt pozwala na zrzucanie produktu do leja wyładowczego. W chłodnicach hydraulicznych urządzenie wyładowcze działa w sposób analogiczny, z tym że jeden z rusztów chłodnicy napędzany jest nie napędem mimośrodowym, a hydraulicznym. Wykorzystanie chłodnic do pelletu pozwala na znaczną oszczędność energii oraz obniżenie kosztów produkcji.