Układy stabilizacji wilgotności

Układ stabilizacji wilgotności to system stosowany w nowoczesnych liniach produkcyjnych pelletu i brykietu, który pozwala na precyzyjną kontrolę poziomu wilgoci materiału wejściowego. Przy właściwej kalibracji układ ten gwarantuje optymalne parametry wyjściowe produktu, takie jak jednorodność kształtu i wymiarów, wytrzymałość mechaniczną czy gęstość energetyczną.

Układy stabilizacji wilgotności surowca mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wysokiej jakości biopaliwa, dlatego są to niezbędne elementy linii produkcyjnych pelletu i brykietu. Właściwy poziom wilgoci wpływa na proces granulacji, wartość opałową oraz właściwości mechaniczne produktu. Zbyt niska wilgotność może skutkować słabą spójnością paliwa, co z kolei prowadzi do zwiększenia zużycia energii podczas procesu granulacji. Z kolei zbyt wysoka może powodować obniżenie jego wartości opałowej czy generowanie większej ilości popiołu.

 

Jak działają układy stabilizacji wilgotności?

Proces kontroli wilgotności rozpoczyna się już na etapie suszenia surowca. W miarę jak przechodzi on przez kolejne etapy produkcji, projektowany przez nas układ stabilizacji wilgotności monitoruje zmiany w poziomie wilgoci dzięki zastosowaniu czujników i kontrolerów. Dane te są następnie przetwarzane przez zaawansowane systemy sterowania, które umożliwiają precyzyjne dopasowanie do aktualnych potrzeb wielu parametrów procesu, takich jak:

  • temperatura,

  • czas ekspozycji,

  • prędkość przepływu surowca.

W przypadku wykrycia odchylenia od optymalnych wartości system automatycznie wprowadza korekty, np. poprzez zmianę ustawień urządzeń suszących czy dozujących wodę. Ważną rolę w układzie stabilizacji wilgotności odgrywają również technologie kondycjonowania surowca, takie jak dodawanie środków wiążących. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań możliwe jest uzyskanie jednorodnej masy paliwowej oraz optymalnych parametrów jakościowych produktu, dlatego zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszej oferty.