Linie do produkcji pelletu

Kategoria: Linie produkcyjne

Linie do produkcji pelletu o wydajności od 2 t/h do 20 t/h

Projektujemy, produkujemy, budujemy, szkolimy i serwisujemy

 

Projektowane i montowane przez naszą firmę linie do produkcji pelletu osiągają wydajność od 2 t/h do 20 t/h. Osiągana wydajność jest oczywiście uwarunkowana ilością oraz mocą maszyn i urządzeń wchodzących w skład danej linii produkcyjnej.

Linie do produkcji pelletu – zakres oferty:

 • projekt (techniczne projekty koncepcyjne, kosztorys, uzgodnienia formalne),
 • dostawa (maszyny, urządzenia do produkcji pelletu, aparatura pomiarowa i sterownicza, szafy sterownicze oraz wszelkie materiały instalacyjne),
 • montaż (maszyny, urządzenia, szafy sterownicze, okablowanie pomiarowe, sterownicze i zasilające, próby pomontażowe, pomiary odbiorowe),
 • oprogramowanie i automatyka przemysłowa (sterowniki, panele operatorskie, systemy wizualizacji i sterowania),
 • uruchomienie (rozpoczęcie eksploatacji linii pod nadzorem specjalistów, testy wydajnościowe),
 • szkolenia operatorów procesów, programistów i informatyków oraz  kadry technicznej,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • sprzedaż części zamiennych.

 

Nasze linie produkcyjne są w pełni zautomatyzowane, co pozwala na znaczne obniżenie ilości pracowników potrzebnych do ich obsługi, a tym samym na zmniejszenie do minimum czynnika ludzkiego, który jest niestety najczęstszą przyczyną ewentualnych problemów w pracy linii.

W standardowym, podstawowym wariancie oferowane przez nas linie produkcyjne składają się z następujących sekcji:

 1. Sekcja przygotowania, transportu i magazynowania mokrego materiału
 2. Sekcja suszenia mokrego materiału
 3. Sekcja rozdrabniania i magazynowania suchego materiału
 4. Sekcja ostatecznego przygotowania materiału do granulacji
 5. Sekcja granulacji materiału na pellet
 6. Sekcja pakowania gotowego pelletu
 7. Sekcja automatyki i sterowania całym procesem produkcyjnym

Opcjonalnie proponujemy również dodatkowe rozwiązania z zakresu automatycznego układania worków na paletach i ich owijania oraz magazynowania pelletu z możliwością bezpośredniego załadunku gotowego produktu luzem na samochody.

Główne maszyny i urządzenia wchodzące w skład standardowej linii produkcyjnej:

 1. Magazyn mokrego materiału z hydraulicznym systemem rozładunku (ruchoma podłoga)
 2. Generator ciepła
 3. Suszarnia bębnowa lub taśmowa
 4. Młyn bijakowy
 5. Przenośniki zgrzebłowe
 6. Przenośniki ślimakowe
 7. Przenośniki taśmowe
 8. Przenośniki kubełkowe
 9. Układ przygotowania materiału do granulacji UPMdG
 10. Prasa granulująca
 11. Przesiewacz wibracyjny
 12. Automatyczna linia pakująca
 13. Robot paletyzujący z owijarką