kolko kolka

Oferta

Linie do produkcji brykietu

SKRÓCONY OPIS PROCESU PRODUKCYJNEGO

Pierwszym etapem pracy linii jest dostarczenie mokrych trocin za pomocą ładowarki na zadołowany podajnik listwowy, który posiada zgarniacz oraz płynną regulację szybkości przesuwu. Z podajnika trociny są przekazywane do separatora grubszych frakcji, w którym od surowca odsiewa się większe kawałki drewna, deski i duże kamienie. Po przesianiu trociny transportuje się do magazynu mokrego surowca. Mokre trociny z silosu trafiają na przenośnik listwowy automatycznie dozujący odpowiednią ilość materiału przekazywaną następnie do suszarni bębnowej – działa on szybciej lub wolniej, zależnie od wilgotności trocin (jest to układ całkowicie zautomatyzowany, sterowany sterownikiem mikroprocesorowym). Na tym etapie następuje proces suszenia materiału z wilgotności 55-60% do 12-14%.

Surowiec po wysuszeniu wpada do komory rozprężnej suszarni, w której suche trociny zostają oddzielone od pary wodnej i czynnika suszącego. Następnie, za pomocą przenośnika ślimakowego suchy materiał odbierany jest z komory rozprężnej suszarni na zewnątrz. Tutaj następuje pomiar wilgotności, który służy do automatycznego sterowania suszarnią. Czynnik suszący i parę wodną wyprowadza się do atmosfery poprzez cyklon, w którym następuje oczyszczenie z drobnych części lotnych. Oddzielony w cyklonie pył wraca do procesu produkcyjnego poprzez śluzę, natomiast suche trociny poprzez separator pneumatyczny oraz magnetyczny (oddzielenie drobnych zanieczyszczeń, takich jak kamienie i metale) trafiają do młyna bijakowego, w którym się je rozdrabnia na właściwą, jednorodną frakcję.

Rozdrobnione trociny za pomocą transportu pneumatycznego trafiają do silosu (magazynu suchego surowca). Z niego transportowane są do zbiornika buforowego, z którego za pomocą układu podajników ślimakowych z płynną regulacją dozowane są do brykieciarki, w której następuje właściwy proces zbijania trocin w brykiet.

Po wyjściu z brykieciarki brykiet trafia do urządzenia odbierającego, które ma długość od 6 do 12 m (zależnie od tego, jakiego rodzaju brykiet mamy zamiar produkować – przemysłowy czy kominkowy). Po przejściu przez urządzenie odbierające odpowiednio schłodzony i utwardzony brykiet opałowy przekazywany jest do łamacza, z którego samoczynnie wpada do worka albo do urządzenia tnącego, które pozwala na uzyskanie brykietów równej długości (10-30 cm). Pocięty na jednakowe kawałki brykiet zostaje ułożony przez pracowników na podajniku maszyny pakującej i pakowany w paczki 5-15 kg.

UKŁAD DOSTARCZANIA OPAŁU DO PIECA SUSZARNI

Piec suszarni opala się zrębkiem z odpadów drewna (najlepszy jest mokry). Na zewnątrz hali pod zadaszeniem albo w innym pomieszczeniu stoi rębak. Urządzenie to rozdrabnia odpady z drewna, które są później transportowane do magazynu opału (silos, dobowe zabezpieczenie opału do suszarni). Z silosu zrębek jest pobierany za pomocą przenośnika ślimakowego i dostarczany do podajnika załadowczego opału do pieca (sztoker), który wyposażono w czujnik poziomu opału sterujący pracą przenośnika ślimakowego. Podawanie surowca do pieca przebiega automatycznie i sterowane jest poprzez sterownik mikroprocesorowy, który kontroluje temperaturę pieca, włącza lub wyłącza sztoker, a także wentylator nadmuchowy pieca.

PODSTAWOWE URZĄDZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD LINII:

1. PODAJNIK LISTWOWY ZAŁADOWCZY
2. SEPARATOR GRUBYCH FRAKCJI
3. MAGAZYN MOKRYCH TROCIN
4. SUSZARNIA BĘBNOWA
5. SEPARATOR PNEUMATYCZNY
6. SEPARATOR MAGNETYCZNY
7. ROZDRABNIACZ BIJAKOWY
8. SILOS SUCHY TROCIN
9. ZBIORNIK BUFOROWY
10. BRYKIECIARKA
11. URZĄDZENIE ODBIERAJĄCE
12. PÓŁAUTOMATYCZNA LINIA PAKUJĄCA W PACZKI 5-15 KG
13. RĘBAK
14. SILOS OPAŁU
15. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA Z AUTOMATYKĄ

Powrót