kolko kolka

Oferta

Chłodnica do pelletu - hydrauliczna

Zasada działania i zastosowanie

Chłodnica zasysa powietrze przez warstwę produktu o różnej głębokości. Nowy produkt jest stale podawany przez zawór wlotowy (śluzę), podczas gdy urządzenie wyładowcze z zaworem obrotowym zapewnia płynny wyładunek produktu do leja wyładowczego. Poprzez delikatne podniesienie warstwy produktu unika się rozwarstwienia produktu przed jego rozładowaniem. Urządzenie wyładowcze uruchamiane czujnikiem poziomu lub temperatury jest napędzane siłownikiem hydraulicznym i zasilaczem hydraulicznym. Pozycje otwarta i zamknięta urządzenia wyładowczego mogą być regulowane manualnie lub zdalnie za pomocą kontrolera lub sterownika PLC.mUrządzenie wyładowcze z zaworem obrotowym poradzi sobie z dowolnym typem granulowanego produktu. Jest także najczystszym dostępnym systemem wyładowczym, nie pozostawiającym żadnego materiału w chłodnicy po jej opróżnieniu.

Rozmiary i pojemności
Dostępne są różne rozmiary chłodnic, każda z inną powierzchnią chłodzenia. W połączeniu z charakterystyką procesu, powierzchnia chłodzenia określa objętość powietrza wymaganą do właściwego suszenia. Ściany chłodnicy są dostępne standardowo w różnych wielkościach lub mogą być wykonane na zamówienie, zgodnie ze specyfikacją.

Specyfikacja materiałowa
Każda chłodnica składa się z zaworów wlotowych, pokrywy, urządzenia rozprowadzającego produkt i ścian chłodnicy ze stali nierdzewnej. Urządzenie wyładowcze i lej wyładowczy również mogą zostać opcjonalnie wykonane ze stali nierdzewnej. 

Opróżnianie
Opróżnianie jest proste i efektywne. Poprzez napędzanie siłownika hydraulicznego do w pełni otwartego położenia, urządzenie wyładowcze zrzuci cały  produkt do leja wyładowczego. Włazy lub szerokie drzwi z wyłącznikiem bezpieczeństwa umożliwiają dostęp do chłodnicy i leja wyładowczego w celu dokonania  inspekcji i czyszczenia.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe
Regulowany termostat w pokrywie wyłącza w razie potrzeby wszystkie wentylatory, natomiast zawór ogniowy w pokrywie natychmiast odcina dopływ powietrza, jeżeli temperatura chłodnicy osiągnie ustawioną wartość graniczną.

Ścięte rogi
Ścięte rogi w leju wyładowczym zapobiegają tworzeniu się osadów produktu lub pyłu.

Kontrola przepływu powietrza
Zawór kontroli przepływu powietrza umożliwia dokładną regulację objętości powietrza. Chłodnica jest też wyposażona w automatyczną stabilizację objętości powietrza, niezależnie od głębokości warstw produktu. Wymagana objętość powietrza zależy od wymagań procesowych. Rozwiązania te likwidują ryzyko przedmuchów podczas uruchamiania i opróżniania oraz przedostawania się pyłów do cyklonu.

Sterowanie zdalne
Przy pomocy enkodera z sygnałem mA i kontrolera pozycje zamknięte i otwarte mogą być wielokrotnie wybierane, bazując na typie chłodzonego produktu. Kontroler może komunikować się ze sterownikiem PLC.

Wchłanianie tłuszczy (pellet paszowy)
Kiedy tłuszcze są dodawane przed chłodnicą, zawór kleszczowy zapewnia ich pełne wchłanianie do produktu przed rozpoczęciem chłodzenia. Ogranicza to zanieczyszczenie układu powietrznego i produktu.

Sprawna wymiana
Śluza pośrednia zainstalowana nad chłodnicą skraca przerwy między kolejnymi cyklami nie obniżając wydajności urządzenia i jakości produktu.

Indywidulanie dopasowany lej wyładowczy i rama wsporcza
Lej wyładowczy i rama wsporcza mogą być wykonane według wytycznych zleceniodawcy.

Niektóre z wyżej wymienionych parametrów mogą być opcjonalne.

Powrót