Jakim celom służą zbiorniki buforowe?

zbiorniki buforowe

Zbiorniki buforowe są częścią linii produkcyjnych pelletu. Chociaż nie biorą udziału w bezpośrednim  wytwarzaniu tego cennego biopaliwa, ich rola jest niezwykle istotna dla optymalizacji całego procesu. Jakie rodzaje zbiorników stosuje się w liniach technologicznych do pelletu? Na czym polega ich działanie? Przeczytaj poniższy artykuł. 

Profesjonalne, przemysłowe linie do produkcji pelletu składają się z wielu  sekcji. Liczba oraz rodzaj i parametry poszczególnych urządzeń wchodzących w skład danej sekcji powinny być dostosowane do specyfiki konkretnej linii technologicznej, a przede wszystkim jej wydajności, tak by zapewnić wysoką efektywność jej pracy oraz dobrą jakość produktu końcowego. Niewątpliwie, niezbędnymi maszynami w procesie produkcji pelletu są np. granulator czy chłodnica do pelletu, inne urządzenia i maszyny mogą, lecz nie zawsze muszą być zastosowane w liniach technologicznych, należą do nich np. korowarka, pakowaczka, owijarka do palet itp.  Zbiorniki buforowe są instalowane przed większością urządzeń wraz z dozownikiem i podajnikami, by zapewnić tymczasowe magazynowanie oraz odpowiednie dozowanie surowca. 

Jak działa zbiornik buforowy?

Producenci zbiorników buforowych oferują różne modele urządzeń. Wybierając je, należy brać pod uwagę indywidualne uwarunkowania. Najczęściej spotykane na rynku zbiorniki mają pojemność 2 m³ lub 4 m³, mają dwa okienka kontrolne, dzięki którym można sprawdzać poziom surowca znajdującego się w środku. Mogą być wyposażone w jeden albo dwa przenośniki dozujące. Materiał wewnątrz jest powoli, przez cały czas mieszany.  Przenośniki transportują surowiec do górnej części zbiornika, skąd jego nadmiar opada na dno. Dzięki temu procesowi materiał jest nie tylko właściwie wykorzystywany i dostarczany w odpowiedniej ilości do kolejnych urządzeń, ale też po przejściu przez zbiornik buforowy surowiec ma odpowiednią postać jednorodnej mieszaniny o stałej gęstości.