Jakie przenośniki stosuje się do transportu pelletu, trocin i zrębków?

kocioł na pelletProdukcja pelletu odbywa się na zaawansowanych technologicznie liniach produkcyjnych, często całkowicie zautomatyzowanych. Materiał wejściowy przechodzi szereg procesów, które mają na celu odpowiednie przygotowanie surowca do pelletyzacji. Aby cały proces zachodził sprawnie, konieczne jest zastosowanie specjalnych przenośników, które transportują materiał pomiędzy poszczególnymi sekcjami i urządzeniami w ramach danej sekcji. Jakiego rodzaju przenośniki wykorzystuje się najczęściej?

Przenośniki, zwane także podajnikami, znacząco przyspieszają i ułatwiają proces produkcji pelletu. Ich zadaniem jest nie tylko przenoszenie, ale często także dozowanie, podawanie, odbieranie, załadowywanie i rozładowywanie surowca w zależności od potrzeb na danym etapie produkcji. Poszczególne przenośniki różnią się więc znacząco budową. Do najczęściej stosowanych urządzeń transportowych zalicza się: podajniki taśmowe, kubełkowe, ślimakowe i zgrzebłowe. 

Najczęściej stosowane rodzaje przenośników

Przenośniki taśmowe służą do poziomego transportu różnego rodzaju materiałów sypkich: pelletu, zrębka, trocin itp. Są one przenoszone na taśmie, która porusza się dzięki rolkom. W liniach do produkcji pelletu wykorzystuje się je zazwyczaj do załadunku i rozładunku silosów. Do transportu pionowego z kolei służą podajniki kubełkowe. Ich nazwa pochodzi od specjalnych pojemników (kubełków) zamocowanych na taśmie, która porusza się na wałach. Można nimi transportować różne rodzaje materiałów sypkich. Podajniki ślimakowe to urządzenia służące do dozowanie i podawania drobnego sypkiego materiału jak zrębki i trociny do kolejnych etapów produkcji. Z kolei podajniki zgrzebłowe transportują materiały na dalekie odległości pod kątem 60 stopni, więc mają szerokie zastosowanie. Są wykonane z materiałów odpornych na wysokie temperatury.