W jakich suszarniach do suszenia trocin wykorzystuje się gorące powietrze?

garść trocin

Proces suszenia trocin jest niezwykle istotny w wielu gałęziach przemysłu, takich jak produkcja pelletu drzewnego, brykietów czy płyty wiórowej. Suszenie trocin pozwala na uzyskanie odpowiedniej wilgotności surowca, co wpływa na jakość finalnego produktu oraz efektywność energetyczną całego procesu produkcyjnego. W artykule omówimy rodzaje suszarni, w których wykorzystuje się gorące powietrze do suszenia trocin.

Suszarnie bębnowe

Jednym z najbardziej popularnych typów suszarni wykorzystujących gorące powietrze (spaliny) są suszarnie bębnowe. W ich przypadku proces suszenia odbywa się w cylindrycznym bębnie, który obraca się wokół własnej osi. Mokre trociny są wprowadzane do bębna na jego początku, a następnie dzięki jego specjalnej wewnętrznej konstrukcji, ruchowi obrotowemu oraz strumieniowi gorącego powietrza materiał przemieszcza się na jego koniec. Gorące powietrze przepływające przez bęben suszarni i materiał, suszy go i transportuje do komory rozprężnej, w której następuje oddzielenie czynnika suszącego od suchego materiału. Następnie surowiec transportowany jest do dalszego procesu produkcyjnego, a czynnik suszący po przejściu przez filtr trafia do atmosfery.  

Suszarnie bębnowe charakteryzują się krótkim czasem suszenia, co przekłada się na ich wysoką wydajność i efektywność. Są najbardziej ekonomiczne z wszystkich typów suszarni, ponieważ zużywają najmniej energii cieplnej i elektrycznej w przeliczeniu na 1 tonę odparowanej wody. Choć uchodzą za mniej bezpieczne od suszarni taśmowych, ze względu na wysoką temperaturę suszenia na wejściu do bębna (około 450-500 ℃), to przy zastosowaniu nowoczesnych systemów zabezpieczeń są całkowicie bezpieczne.  Suszarnie bębnowe są też znacznie tańsze w zakupie od innych suszarni.

Mogą pracować w hali, jak również na zewnątrz.

Suszarnie taśmowe

Kolejnym typem suszarni wykorzystujących gorące powietrze są suszarnie taśmowe, w których proces suszenia odbywa się na ruchomej taśmie. Trociny są równomiernie rozłożone na taśmie, która przemieszcza się wzdłuż komory suszenia. Gorące powietrze zasysane jest do suszarni i przepływa przez warstwę trocin, pochłaniając wilgoć. Po przejściu przez całą długość komory suszenia suche trociny wpadają do przenośnika odbierającego suchy materiał i przekazującego go do dalszego procesu produkcyjnego, a taśma powraca dolną częścią, gdzie jest czyszczona z pyłów za pomocą sprężonego powietrza lub/i strumienia wody, jeśli to konieczne.

Suszarnie taśmowe uchodzą za bezpieczniejsze ze względu na niższą temperaturę suszenia, która wynosi około 85-90 ℃. Są idealnym rozwiązaniem dla materiałów, które nie mogą zostać poddane wyższej temperaturze.  Suszarnie taśmowe są jednak droższe w zakupie i mniej ekonomiczne od suszarni bębnowych. Zużywają około 20% więcej energii cieplnej dla odparowania 1 tony wody.

Dodatnią cechą suszarni taśmowych jest fakt, że niższe temperatury suszenie mają mniejszy wpływ na zmianę struktury suszonego materiału, co może przełożyć się na wyższą jakość produktu końcowego. Jednak z naszych 20-letnich doświadczeń w branży wynika, że nie ma to znaczącego wpływu na jakość pelletu z biomasy drzewnej.

Suszarnie taśmowe również mogą pracować w hali, jak i na zewnątrz.