W jaki sposób przesiewacze wibracyjne umożliwiają wydajne oczyszczanie pelletu?

Pellet

Przesiewacze wibracyjne to urządzenia powszechnie stosowane do frakcjonowania różnego rodzaju materiałów, zarówno lekkich jak i ciężkich. Przesiewacze wykorzystywane są w przemyśle budowlanym, w rolnictwie, w branży spożywczej, ale też przy produkcji materiałów opałowych. Jak zbudowany jest i jak działa przesiewacz wibracyjny?  

Przesiewacz wibracyjny ma stosunkowo prostą budowę. Jest on złożony ze specjalnych sit, silnika oraz komory wibracyjnej. Zasada jego działania opiera się na pracy silnika i elektrowibratora, który wprowadza urządzenie w wibracje. Z nasypu materiał trafia na sita. Tutaj następuje przesypywanie drobniejszej frakcji materiału przez oczka sit. Grube zanieczyszczenia pozostają na sitach. Oddzielony materiał jest dalej przenoszony na kolejne sita i do wysypu, a następnie jest przekazywany do dalszych etapów obróbki. 
Przy zastosowaniu wielu sit o drobnych oczkach możliwe jest uzyskanie idealnie gładkiej, drobnej mieszaniny. Instalowanie przesiewaczy wibracyjnych w liniach do produkcji pelletu ma wpływ nie tylko na jakość produktu końcowego, ale także na właściwą pracę maszyn, urządzeń i innych elementów linii produkcyjnej, które mogą szybciej zużywać się, jeśli będą trafiać do nich zanieczyszczenia, szczególnie te twarde i ostre jak kamienie czy szkło. 

Czym się charakteryzują nowoczesne przesiewacze?

Nowoczesne przesiewacze są wyposażone w wygodne pulpity, które umieszcza się w szafach sterowniczych oraz szereg systemów udoskonalających ich działanie jak amortyzatory czy wentylatory. Systemy bezpieczeństwa stosowane w przesiewaczach powinny być dostosowane do rodzaju materiału i warunków pracy maszyn. Współczesne przesiewacze pracują szybko i niemalże bezawaryjnie, niektóre osiągają wydajność 25 t/h.