Typy suszarni wykorzystywane w produkcji pelletu i brykietu

pelet luzem

Do produkcji pelletu i brykietu stosuje się zazwyczaj suszarnie bębnowe lub taśmowe, choć na rynku dostępne są także inne rodzaje urządzeń. Poniżej omawiamy charakterystyczne cechy różnych typów suszarni. 

Popularne rodzaje suszarni

Odpowiednie wysuszenie biomasy ma ogromny wpływ na przebieg kolejnych etapów procesu produkcyjnego i  jakość  produktu końcowego. Naturalne sposoby suszenia są powolne i zależne od warunków pogodowych, dodatkowo w trakcie suszenia może nastąpić rozkład biologiczny materiału. Aby osiągnąć dobre efekty, stosuje się specjalne urządzenia, które idealnie przygotowują surowiec do dalszej obróbki. Najczęściej wykorzystuje się: 
    • suszarnie bębnowe – popularne suszarnie do materiałów sypkich. Ich działanie opiera się na pracy obracającego się bębna z łopatkami lub wirnikiem, który przesuwa surowiec w kierunku wentylatora. Gorące powietrze jest wdmuchiwane z pieca powietrznego do bębna. Minusem tego typu suszarni jest tendencja do mineralizacji trocin i utlenianie ich przy zbyt wysokiej temperaturze. Problem ten można rozwiązać poprzez zastosowanie wymienników ciepła;
    • suszarnie taśmowe – suszarnie zbudowane z ruchomej taśmy, na którą w wielu punktach nadmuchiwane jest gorące powietrze lub płyn. W trakcie transportu surowiec może być poruszany przez ruchy wibracyjne taśmy;
    • suszarnie słoneczne – wykorzystują naturalne procesy suszenia lub energię z instalacji fotowoltaicznej. Można je stosować tam, gdzie prężność zawartej w powietrzu pary wodnej jest niższa od punktu nasycenia;
    • suszarnie pneumatyczne – surowiec jest wprowadzany do rurociągu, gdzie zostaje porwany przez czynnik suszący (gorące powietrze, parę wodną);
    • suszarnie fluidalne – ich praca polega na dostarczeniu gazu/powietrza na perforowany pokład gdzie znajduje się produkt, dzięki czemu tworzy się złoże fluidalne, które oddziałując na produkt, powoduje jego suszenie.