Rolki i matryce do granulatorów. Wpływ jakości surowca na ich żywotność.

Pellet drzewny z uwagi na swoją wysoką kaloryczność, naturalne pochodzenie oraz wygodną do użytkowania formę to obecnie bardzo popularny materiał opałowy. Niewielkie granulki umożliwiają korzystanie z dużych zbiorników paliwa oraz automatycznych podajników opału, przekazujących ściśle dobrane dawki wprost do palnika. Spoistość granulek wynikająca z zastosowanej technologii ich produkcji zapobiega ich kruszeniu się, a tym samym niepotrzebnym stratom. Jakość i wytrzymałość pelletu w dużej mierze uzależniona jest od odpowiednio dobranych rolek i matryc zastosowanych w granulatorze. Przekonajmy się, jaka jest ich rola i zobaczmy, co wpływa na ich eksploatację.

W jaki sposób działają rolki i matryce do granulatorów?

Wytwarzanie pelletu jest możliwe dzięki specjalnym liniom produkcyjnym składającym się ze współpracujących ze sobą urządzeń odpowiedzialnych za oczyszczenie, rozdrobnienie, a następnie formowanie materiału i nadawanie mu trwałej postaci niewielkich wałeczków. Jednym z najważniejszych etapów produkcji jest właśnie uzyskiwanie dobrej jakości granulek, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu odpowiedniej matrycy i współdziałających z nią rolek. Matryca to element przypominający nieco sitko, w którym wykonane są otwory, do których wprowadzana jest rozdrobniona masa. Dzięki podwyższonej temperaturze, w której uwalniają się naturalne substancje pełniące funkcję lepiszcza oraz naciskowi wywołanemu dodawaniem kolejnych partii materiału do wnętrza matrycy, pellet może zyskać potrzebny kształt i spoistość. Masa dostaje się do kanałów matrycy za sprawą obracających się rolek, które „wpychają” ją do kanałów.

pellet

Co skraca trwałość rolek i matryc?

Rolki oraz matryce są elementami eksploatacyjnymi granulatorów i z czasem ulegają naturalnemu zużyciu. Dla zapewnienia odpowiednich parametrów wyrobu i właściwej trwałości muszą być dobrze dopasowane do rodzaju materiału, z jakiego powstaje pellet. Czynnikiem zmniejszającym ich wytrzymałość będą przedostające się do granulatora zanieczyszczenia oraz nieprawidłowe ustawienie odległości między poszczególnymi elementami. Poważnym problemem może się też okazać zbyt wysoka albo zbyt niska wilgotność masy, a także jej nieodpowiednie rozdrobnienie.