Pellet certyfikowany w Polsce.

Pellet drzewny należy do popularnych źródeł energii wykorzystywanych do ogrzewania domów oraz budynków użytkowych. Jest ceniony z uwagi na jego  dostępność, wysoką kaloryczność stosunkowo niską cenę oraz łatwość stosowania. Nie bez znaczenia są również względy ekologiczne. Pellet drzewny jako materiał powstający z biomasy drzewnej jest traktowany jako biopaliwo stałe. Należy jednak pamiętać, że im lepsza jakość pelletu tym bardziej zadowalające wyniki. Producenci pelletu nastawieni na przemysłową produkcję, wykorzystujący profesjonalne linie do produkcji pelletu, często poddają swoje wyroby specjalnemu procesowi certyfikacji, by zagwarantować, że będzie on spełniał wymogi obowiązujących norm.

Według jakich standardów certyfikuje się pellet?

Pellet najczęściej poddaje się certyfikacji potwierdzającej zgodność jego parametrów z normą EN 14961-2 „Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy”. Obejmuje ona szczegółowe charakterystyki dla poszczególnych klas, tj. klasy A1, w której znajduje się pellet do kotłów, pieców oraz palników i kominków, klasy A2 przeznaczonej do urządzeń grzewczych dużej mocy oraz klasy B, a zatem tzw. pelletu przemysłowego. Popularne systemy certyfikacji to DIN Plus stworzony przez DIN CERTO (Niemiecki Instytut Certyfikacji) oraz EN Plus, który opracowało Europejskie Stowarzyszenie Pelletu EPA (European Pellet Associations).

pellet

Dlaczego certyfikacja pelletu ma znaczenie?

Producenci urządzeń grzewczych opracowują dostarczane przez siebie kotły tak, by osiągały wysoką efektywność energetyczną oraz spełniały normy ochrony powietrza przy zastosowaniu opału o wystandaryzowanych parametrach. Nabywca pelletu nie ma jednak możliwości oceny jakości kupowanego paliwa we własnym zakresie. Korzystanie z wyrobu, który nie trzyma charakterystyki jakościowej, oznacza natomiast nie tylko niższą ilość pozyskiwanej energii z jednostki opału, ale także może spowodować uszkodzenie palnika bądź być uciążliwe z uwagi na większą ilość powstającego popiołu. Certyfikacja produktu wiąże się z tym, że powstaje on zgodnie z jasno określonymi zasadami, a jego parametry są na odpowiednim poziomie. Informacje te są przy tym w pełni wiarygodne, ponieważ pochodzą nie od samego producenta, a z niezależnej od niego jednostki certyfikującej.