Najważniejsze parametry techniczne rozdrabniaczy bijakowych

Rozdrabniacz

Rozdrabniacze bijakowe, zwane też młynami bijakowymi, to urządzenia mające szerokie zastosowanie w rolnictwie oraz w wielu gałęziach przemysłu. Młyny bijakowe wykorzystywane są najczęściej do rozdrabniania różnego rodzaju materiałów organicznych, takich jak zrębek, trociny czy zboża. Na jakie parametry należy zwracać uwagę przy zakupie młyna bijakowego? 

Na czym polega działanie młyna bijakowego? 

Rozdrabniacze bijakowe są samodzielnymi urządzeniami, które z powodzeniem pracują w indywidualnym trybie, najczęściej jednak wchodzą w skład rozbudowanych ciągów technologicznych, jako główne urządzenie sekcji rozdrabniania surowca. Młyny bijakowe wyposażane są często w separatory magnetyczne czy pneumatyczne, które oczyszczają rozdrabniany materiał oraz elektroniczne systemy kontroli pracy, które zapobiegają przeciążeniom układu.

Parametry młynów bijakowych

W celu uniknięcia ewentualnego przeciążenia czy niedociążenia układu rozdrabniania konieczne jest dobranie optymalnych parametrów urządzeń wchodzących w skład sekcji, w tym rozdrabniacza bijakowego. Najważniejsze parametry techniczne, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze młyna to:

  • wydajność – podawana w m³/h. Do produkcji przemysłowej powinna się ona wahać w przedziale około 20 – 80 m³/h. Wydajność jest zależna nie tylko od budowy urządzenia, ale także od rodzaju i właściwości fizycznych surowca oraz wielkości rozdrobnionej frakcji, która wymaga rozdrobnienia. 
  • moc napędu – może być bardzo zróżnicowana w przypadku różnych modeli, najczęściej waha się w przedziale 40-280 kW;
  • obroty silnika – najczęściej wahają się w przedziale 1400-2900 obr./m.in.;
  • średnica komory roboczej – musi być dobrana do liczby bijaków i pozostałych parametrów urządzenia oraz całej linii produkcyjnej;
  • parametry bijaków – ich liczba waha się od kilkunastu do ponad 100.

Współczesne rozdrabniacze bijakowe to maszyny energooszczędne, wytrzymałe i bezpieczne. Materiał, który do nich trafia, powinien być odpowiednio oczyszczony (przy pomocy przesiewacza i separatora magnetycznego, który wyłapuje kawałki metalu), tak aby nie dochodziło do uszkadzania urządzenia, przez mogące znaleźć się w materiale kamienie czy elementy metalowe.