Na czym polega automatyzacja procesów produkcji?

Obecnie wszystkie firmy produkcyjne, które chcą pozostać konkurencyjne na rynku, stawiają na automatyzację procesów produkcyjnych. Coraz częściej różnego rodzaju maszyny zastępują pracę człowieka – są od niego bardziej wydajne, szybsze i dokładniejsze. Jak tworzy się nowoczesne linie produkcyjne? Jakie korzyści przynosi automatyzacja? Na te inne pytania odpowiemy w dzisiejszym wpisie.

 

Jak automatyzuje się procesy?

Automatyzacja ma na celu usprawnienie procesów zachodzących w firmie. Automatyzacja produkcji polega na wykorzystywaniu różnego rodzaju robotów, systemów kontrolnych i oprogramowania sterującego, a także budowie urządzeń i stacji montażowych, transportowych, paletyzujących, etykietujących i innych, w zależności od tego, jakie zadania wykonują konkretne linie produkcyjne. Maszyny i roboty wykonują te same obowiązki, co pracownik linii, jednak mogą robić to w zasadzie w 24 h trybie ze zminimalizowanym do minimum ryzykiem ewentualnych błędów. Co ważne, urządzenia mogą efektywnie pracować też w niesprzyjających i niebezpiecznych dla człowieka warunkach.

szafa sterownicza

Przyjmuje się, że automatyzacja procesów produkcyjnych może mieć 5 poziomów. Poziom 1 to procesy manualne, w których nie wykorzystuje się maszyn. Na poziomie 2 operator uruchamia i zatrzymuje maszynę, która wykonuje pracę, a także rozładowuje ją i załadowuje. Poziom 3 to również poziom ręczno-maszynowy, jednak maszyna sama rozpoczyna i kończy cykl produkcyjny (operator odpowiada tylko za załadunek i rozładunek). Na poziomie 4 operator tylko nadzoruje maszynę i przenosi materiał do kolejnego miejsca jego wykorzystania. Na poziomie 5 również i przepływ materiału jest zautomatyzowany, a zadaniem operatora jest tylko nadzorowanie pracy maszyny.

 

Dlaczego potrzebny jest operator?

Nawet przy najwyższym poziomie automatyzacji potrzebny jest operator, który nadzoruje maszynę. Chociaż maszyny zazwyczaj się nie mylą, z biegiem czasu zużywają się, uszkadzają lub poddają błędom w oprogramowaniu. Z tego powodu potrzebny jest operator, który może zatrzymać proces produkcyjny, gdy dostrzeże błędy lub braki. Trzeba pamiętać też o tym, że maszyny muszą być serwisowane i naprawiane – dlatego udział człowieka nawet w pełni zautomatyzowanych procesach jest niezbędny.