Jakie systemy sterowania znajdują zastosowanie w automatyce przemysłowej?

Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa zrewolucjonizowała procesy produkcyjne. Dzięki niej zwiększyła się efektywność linii produkcyjnych i jakość wyrobów, a udział ludzi został ograniczony głównie do obsługi elektronicznych systemów sterowania. Poniżej zajmiemy się omówieniem, jakie systemy sterowania są stosowane w automatyce przemysłowej. 

Systemy automatyki przemysłowej to właściwie dobrane do działalności przedsiębiorstwa i warunków produkcji, a także odpowiednio skonfigurowane zespoły urządzeń, programów i innych elementów, które tworzą doskonale zintegrowane układy. Opierają się one na współpracy kilku elementów, wśród których najważniejsze to: 
    • maszyny produkcyjne tworzące linie produkcyjne oraz roboty i elementy wykonawcze jak silniki, pompy, zawory;
    • czujniki zainstalowane w różnych miejscach linii produkcyjnych (detektory, rejestratory drgań itp.);
    • urządzenia i oprogramowanie sterujące produkcją oraz ciągami technologicznymi (komputery, sterowniki);
    • systemy dystrybucji zasilania instalacji i systemy łączności w przedsiębiorstwie.

Jak działają systemy sterowania?

Nowoczesne systemy sterowania automatyki przemysłowej najczęściej bazują na sterownikach PLC (ang. programmable logic controller), opartych na skomplikowanych algorytmach. Zbierają one dane wejściowe i przetwarzają je na sygnały wyjściowe sterujące maszynami. Systemy SCADA pozwalają na zbieranie informacji, wizualizowanie procesów i alarmowanie o zagrożeniach. Z kolei systemy DCS służą do sterowania rozproszonego. Wybór konkretnego systemu powinien być podyktowany specyficznymi potrzebami danego przedsiębiorstwa. Wielu specjalistów automatyki przemysłowej przewiduje, że wkrótce zarządzanie produkcją zostanie powierzone sztucznej inteligencji.