Jak przebiega proces suszenia trocin?

Trociny są najczęściej wykorzystywanym do produkcji pelletu rodzajem biomasy. Muszą być jednak odpowiednio przygotowane w pierwszych etapach procesu produkcyjnego – oczyszczone, rozdrobnione na jednolitą frakcję, wysuszone do wskazanego poziomu wilgotności. Biomasa suszona jest w specjalistycznych urządzeniach przemysłowych – suszarniach, najczęściej bębnowych, które zapewniają optymalne przygotowanie trocin do dalszych etapów produkcji.

 

Suszenie trocin

Trociny w jednym z pierwszych etapów produkcji pelletu wymagają wysuszenia. W tym celu materiał jest podawany do komory suszarniczej, gdzie dzięki działaniu gorącego powietrza, o silnym nadmuchu rozpoczyna się proces suszenia. Cały cykl suszenia może być zróżnicowany czasowo, głównie ze względu na stopień zawilgocenia trocin oraz rodzaj stosowanej suszarni. Po zakończeniu procesu suszenia, a więc uzyskaniu żądanego stopnia wilgotności trocin, zostają one przekazane do zasobnika, gdzie oczekują na dalsze etapy procesu technologicznego.

 

trociny

 

Suszarnia bębnowa

Jednym z najczęściej stosowanych typów suszarni są suszarnie bębnowe. Mają one zróżnicowaną wydajność, sięgającą nawet 15 t/h. Mogą one pracować zarówno z bardzo wilgotnym materiałem, jak również zdecydowanie bardziej suchym. Podczas suszenia trocin w suszarni bębnowej niezwykle istotne jest zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego najlepsze z nich mają zabezpieczenia, w znacznym stopniu obniżające ryzyko pożaru. Chodzi, między innymi, o obniżenie temperatury czynnika suszącego czy zastosowanie specjalnej klapy, odcinającej jego dopływ w razie potrzeby. Najlepsze suszarnie bębnowe cechują się różnorodnymi systemami, zapewniającymi nie tylko bezpieczeństwo, ale także dużo lepszą wydajność.

 

Suszarnia taśmowa

Suszarnie taśmowe mogą osiągnąć wydajność, podobną jak suszarnie bębnowe. Ich cechą charakterystyczną jest niższa niż w przypadku suszarni bębnowych, temperatura suszenia. Inny jest także czynnik grzewczy. Co prawda, może być to, jak w suszarniach bębnowych powietrze, jednak często czynnikiem tym jest także woda o temperaturze 90 stopni Celsjusza, ale także specjalny płyn grzewczy, o temperaturze do 120 stopni Celsjusza. To, ile wynosi temperatura, zależne jest od właściwości materiałowych taśmy, jaka jest używana w suszarni.

Wybór odpowiedniej suszarni uzależniony jest od określony potrzeb produkcyjnych oraz możliwości technicznych związanych z lokalizacją suszarni. Warto korzystać z dostępnych rozwiązań, by optymalnie dopasować suszarnię do swoich potrzeb.