Jak przebiega proces granulacji pelletu?

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na stosowanie biopaliwa zamiast tradycyjnego opału. Jedną z popularniejszych form biomasy (czyli odpadów i pozostałości przemysłu rolnego, leśnego, meblarskiego itp., które stosunkowo łatwo ulegają rozkładowi) jest pellet.

Pellet ma kształt niewielkich, walcowatych granulek, w gospodarstwach domowych wykorzystywany jest do opalania piecy lub kominków na pellet. Jego niewątpliwą zaletą jest wysoka kaloryczność oraz fakt, że w wyniku jego spalania powstaje znikoma ilość popiołu, co pozwala utrzymać czystość w domowych kotłowniach. Dobór odpowiednich surowców, oczyszczanie i rozdrabnianie w materiału wejściowego

Do produkcji pelletu można używać zarówno surowca pochodzącego z drzew liściastych, jak i iglastych, zazwyczaj większość surowca przeznaczonego do produkcji pelletu stanowi drewno iglaste (około 70%). Wilgotność zrębka czy trocin nie może być większa niż 10% (w innym przypadku proces granulacji będzie znacznie utrudniony). Pierwszą czynnością, którą należy wykonać przed przystąpieniem do granulacji, jest oczyszczenie materiału (na przykład z piasku czy kawałków metalu), co można zrobić dzięki specjalnym sitom i separatorom magnetycznym. W kolejnych etapach prac niezbędne będzie zastosowanie specjalistycznych maszyn i urządzeń. Rozdrabnianie wcześniej oczyszczonego surowca odbywa się w młynie bijakowym, a następnie jest on oddzielany w cyklonie od pyłu innych drobnych zanieczyszczeń. Celem procesu rozdrabniania jest maksymalne ujednolicenie frakcji przetwarzanej biomasy.

proces granulacji pelletu

 

 

Rozdrabnianie i prasowanie

Wstępnie rozdrobniony w młynie bijakowym materiał jest ponownie oczyszczany i powtórnie rozdrabniany. Tak przygotowany surowiec trafia do kolejnego etapu produkcji, jakim jest ostateczne przygotowanie materiału do granulacji, w wyniku którego następuje ustabilizowanie i utrzymanie wilgotności materiału podawanego do sekcji granulowania na poziomie ± 0,5% oraz dozowanie odpowiedniej ilości lepiszcza (np. mączki kukurydzianej), co ma znaczący wpływ na poprawę właściwości fizykochemicznych produktu końcowego. Dopiero przygotowany w ten sposób materiał może trafić do prasy granulującej. Właśnie w tym miejscu odbywa się granulacja surowca czyli nadawanie biomasie ostatecznej formy granulatu, którego średnica wynosi zazwyczaj od 6 do 8 milimetrów, a długość około 2-3 centymetrów.