Jak działa młyn bijakowy?

Młyn bijakowy jest urządzeniem niezbędnym w procesie produkcji pelletu. Jego zadaniem jest rozdrabnianie biomasy, która wykorzystywana jest do wytwarzania pelletu. Urządzenie to może działać na materiale o zróżnicowanej wilgotności, jednak warto wiedzieć, że optymalną wydajność osiąga, gdy wilgotność materiału wynosi do 15%. Jak działa?

 

Działanie młyna bijakowego

Działanie urządzenia jest stosunkowo nieskomplikowane. Biomasa podawana jest za pomocą przenośników do komory głównej młyna, gdzie jest rozdrabniana na skutek uderzania zastosowanych w młynie bijaków o surowiec oraz surowca o ścianki komory rozdrabniania. Istotne jest, aby do maszyny trafiała czysta biomasa bez zanieczyszczeń, które mogą powodować poważne uszkodzenie urządzenia. Gotowy surowiec jest przekazywany do dalszej obróbki, która w pierwszej kolejności obejmuje zwykle suszenie. Warto dodać, że istnieją różnorodne rozwiązania konstrukcyjne młynów bijakowych. Młyny z serii CMB są oparte na konstrukcji umożliwiającej dokładne rozdrabnianie materiału i możliwość pracy z wydajnością 2-10 t/h.

młyn bijakowy

 

 

Zalety zastosowania młynów bijakowych

Młyny bijakowe usprawniają proces produkcji pelletu, a ich wysoka wydajność, zmniejsza koszty jego produkcji. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom mogą one służyć do rozdrobnienia różnorodnych materiałów, takich jak słoma, drewno, łodygi czy liście. Konstrukcja urządzenia umożliwia dwukierunkową pracę wirnika, ale także łatwy montaż bijaków i sit, co usprawnia ich wymianę. To sprawia, że urządzenia mogą pracować w optymalny sposób, bez zbędnych przerw. Istotny jest także niski poziom wibracji urządzenia podczas pracy. Podobnie jak w przypadku innych maszyn i urządzeń, nie bez znaczenia są tu względy bezpieczeństwa. Młyny bijakowe muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia osób, które je obsługują, np. dokonują prac konserwacyjnych i serwisowych.