Co oznacza pojęcie Przemysłu 4.0 w odniesieniu do automatyki przemysłowej?

automatyka przemysłowa sterowanie tabletem

Pojęcie Przemysł 4.0 (lub czwarta rewolucja przemysłowa) powstało w celu określenia nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, opartych na jednorodnym systemie cyber-fizycznym. Z poniższego wpisu dowiesz się, czym charakteryzuje się ten system, jakie ma praktyczne zastosowanie i co go odróżnia od poprzednich technologii. 

Mianem Przemysłu 1.0 określa się technologie produkcji pierwszych maszyn na silnik parowy. Przemysł 2.0 dotyczy okresu pierwszych urządzeń elektrycznych i spalinowych oraz początków produkcji masowej. Zastosowanie w przemyśle komputerów, czyli początki automatyzacji produkcji nazywane są Przemysłem 3.0 lub erą cyfryzacji. Chociaż trwa ona nadal, najnowsze technologie znacznie odbiegają od pierwszych systemów automatyzacji, dlatego określa się je mianem Przemysłu 4.0, który oznacza zintegrowane systemy cyber-fizyczne (Internet Rzeczy), nastawione na maksymalizację wydajności produkcji. 

Jak przemysł 4.0 wpłynął na automatyzację produkcji?

Automatyka przemysłowa 4.0 przenika dzisiaj cały system funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw, zaczynając od sposobów kontaktów z klientami, kończąc na metodzie wysyłki towaru. Inteligentne maszyny i czujniki, stosowane na każdym etapie pracy, dzięki sterownikom PLC, falownikom, panelom operacyjnym i innym urządzeniom integrującym, komunikują się ze sobą poprzez sieć. Gromadzą dane dotyczące awarii, przerw w pracy oraz wydajności poszczególnych urządzeń, które można potem wykorzystać przy konserwacji oraz optymalizacji pracy linii produkcyjnych. Dzięki sieci również zarządzanie inteligentnymi maszynami jest możliwe ze wszystkich miejsc na świecie w czasie rzeczywistym. Pozwala to na szybkie i proste zwiększenie wydajności produkcji i zmniejszenie kosztów, a także zminimalizowanie liczby pracowników.