Co oznacza automatyzacja procesów technologicznych?

Nowoczesny przemysł to przede wszystkim możliwość uzyskiwania wysokiej wydajności przy utrzymywaniu jak najniższych kosztów wytwarzania oraz zachowaniu poziomu jakości, która będzie satysfakcjonowała nabywców. Sposobami na osiąganie przewagi nad konkurencją przy spełnianiu tych założeń jest zatrudnianie wyspecjalizowanych pracowników, korzystanie z odpowiednich surowców oraz w największym stopniu pełna automatyzacja procesów technologicznych. Przekonajmy się, co można dzięki temu zyskać oraz zobaczmy, jakie rozwiązania są używane najczęściej.

Na czym polega automatyzacja procesów technologicznych?

Automatyzacja procesów wiąże się z eliminowaniem czynności realizowanych tradycyjnie przez pracowników, które mogą być szybciej i efektywniej wykonane przez urządzenia. Systemy, które pozwalają na wprowadzenie rozwiązań tego typu, muszą być wyposażone w zestawy czujników pozwalających na zweryfikowanie, jak przebiega konkretna operacja oraz umożliwiających uruchomienie procesu potrzebnego do zapewnienia optymalnych warunków do jej przeprowadzenia. Czujniki dają też możliwość sprawdzenia, czy przygotowywany wyrób osiągnął już odpowiedni stan. Informacje zbierane z poszczególnych punktów są przekazywane do sterowników PLC, sterujących pracą konkretnych maszyn czy ich podzespołów. W zależności od tego, czy ich parametry mieszczą się w przewidzianych w  programie założeniach, program automatycznie „decyduje” czy może to być impuls do rozpoczęcia kolejnego etapu procesu technologicznego, czy też nie i wymagana jest korekta/ingerencja w aktualny etap.

automatyzacja

Co można zyskać dzięki automatyzacji?

Automatyzacja procesów technologicznych oznacza redukcję zatrudnienia oraz prostszy nadzór nad wykonaniem konkretnych zadań, a także sprawdzanie stanu całej linii produkcyjnej. Dane uzyskiwane bezpośrednio z urządzeń ułatwiają zarządzanie produkcją, planowanie konserwacji i remontów oraz pozwalają na poprawę efektywności gospodarowania zapasami. Plusem jest lepsza kontrola nad parametrami poszczególnych operacji, a tym samym osiągnięcie wysokiej jakości produkowanego wyrobu. Skorzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych połączonych z zaawansowaną automatyką przemysłową to także szybsze i łatwiejsze wprowadzanie ustawień oraz odczyt wskazań kluczowych parametrów.