Technologia produkcji pelletu z biomasy

Pellety to produkty grzewcze powstające poprzez prasowanie pod wysokim ciśnieniem naturalnych surowców takich jak drewno, słoma, trociny, pędy wierzby energetycznej. Jest to ekologiczne paliwo, które w trakcie spalania nie wydziela substancji smolistych. Pellety należą do biopaliw stałych. Mają postać granulek, które mają bardzo dobre właściwości energetyczne.

 

Etapy produkcji pelletów

Pellety produkuje się poprzez skompresowanie surowców roślinnych, biomasy, najczęściej trocin drewnianych. Surowiec, z którego powstanie pellet, musi być oczywiście wcześniej oczyszczony z wszelkich zanieczyszczeń np. muszą zostać odseparowane kamienie itd. Przed peletowaniem surowiec powinien zostać wysuszony tak, by mieć wilgotność 10-12%. Do osuszania materiału służą specjalne suszarnie taśmowe lub bębnowe. Natomiast do utrzymania stabilności poziomu wilgotności przed granulowaniem stosuje się tzw. kondycjoner.

Firma Comerc z Poznania w swoich liniach do produkcji pelletu stosuje cały unikatowy układ ostatecznego przygotowania materiału do granulacji, którego zadaniem jest stabilizacja wilgotności materiału na poziomie ±0,5% i dodanie lepiszcza (dodatkowego komponentu). Czasami, aby poprawić spoistość materiału, dodaje się do niego niewielką ilość dodatkowego komponentu np. mączki kukurydzianej, zwykle w ilości nie przekraczającej 1%.

Tak przygotowany materiał trafia do granulatora, gdzie pod wpływem ciśnienia i temperatury podczas przeciskania materiału przez kanaliki w matrycy granulatora formowany jest pellet. Wskutek wzrostu temperatury i ciśnienia materiał zagęszcza się i staje się lepki. Przy wyjściu z kanału prasującego pellet odcinany jest nożem, a następnie schładzany w chłodnicy.

 

pellet 2

 

Wysokowydajne piece na ekologiczny pellet drzewny

Wysokowydajne piece na paliwo ekologiczne, którym jest pellet drzewny, są coraz powszechniej stosowane. Piece te są w pełni zautomatyzowane. Automatycznie się rozpalają oraz uzupełniają potrzebną ilość paliwa. Elektryczny termostat kontroluje temperaturę, która została wcześniej zaprogramowana. Ze spalania pelletu uzyskuje się wysoką moc energetyczną, natomiast emisja szkodliwych gazów w trakcie spalania utrzymuje się na bardzo niskim poziomie.