Projektowanie i montaż linii produkcyjnych

Linie produkcyjne, niezależnie od profilu działalności firmy, mają decydujący wpływ na jakość i wydajność produkcji. Dlatego tak ważny jest ich przemyślany projekt oraz wykonanie. Cała operacja musi być swoistym połączeniem potrzeb danego zakładu z możliwościami, jakie daje współczesna technologia. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej modelowemu procesowi projektowania oraz montażu linii do produkcji pelletu i brykietu.

 

Jak przebiega etap projektowania linii produkcyjnej?

Etap projektowania linii produkcyjnej musi przebiegać w ścisłym porozumieniu ze Zleceniodawcą. To przecież Zleceniodawca określa swoje wymagania i oczekiwania względem danego rozwiązania. Głównym zadaniem Wykonawcy jest określenie czy te oczekiwania da się spełnić i w jaki sposób tego dokonać. W etapie projektowania należy uwzględnić projekty techniczne. Są one tak naprawdę pierwszym szkicem i zarysem linii produkcyjnej, która ma się znaleźć w danym zakładzie. Na etapie projektowania Wykonawca konfrontuje także dodatkowe wytyczne Zleceniodawcy ze wstępną wyceną zawartą w ofercie czy koszty budowy linii nie ulegną zmianie.

Sam projekt techniczny nie wystarczy jednak do tego, aby przejść do fazy realizacji. Etap projektowania obejmuje również szereg uzgodnień oraz przygotowanie dokumentacji technicznej, która będzie stanowić swoistą bazę dla Wykonawcy oraz Zleceniodawcy, który musi zapewnić odpowiednią halę produkcyjną wraz przyłączami prądu wody itd.

 

pellet 3

 

 

Jak wygląda dostawa i montaż linii produkcyjnej?

Po pierwszym etapie, jakim jest projektowanie linii produkcyjnej, następuje realizacja inwestycji, którą kończy dostawa i montaż wszystkich urządzeń. W tym miejscu trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie jakie elementy wchodzą w skład kompletnej linii do produkcji pelletu i brykietu. Dostawa obejmuje zazwyczaj:

Maszyny i urządzenia do produkcji pelletu
Aparaturę pomiarową oraz sterowniczą
Okablowanie
Szafy sterownicze
Materiały instalacyjne

Zwykle montaż podzielony jest na dwie części - montaż mechaniczny i elektryczny. O ile montaż mechaniczny może być wykonywany nawet w trakcie budowy hali, w celu zapewnienia lepszego dostępu maszynom budowlanym - na przykład do postawienia bębna postumencie z rolkami za pomocą dźwigu, o tyle montaż elektryczny powinien być wykonywany już w zamkniętej hali.

Po dokonaniu montażu wykonywane są próby uruchomieniowe urządzeń. Ich celem jest sprawdzenie czy działanie linii produkcyjnej jest zgodne z ustaleniami zawartymi w pierwotnym projekcie. Sam montaż obejmuje również instalację oprogramowania oraz automatyki przemysłowej czyli sterowników, paneli operatorskich, a także systemów wizualizacji i sterowania.

 

Instrukcje obsługi urządzeń i szkolenia personelu

Instrukcje obsługi dostarczane są w wersji papierowej i elektronicznej przy lub zaraz po dostawie urządzeń. Współpraca z wykonawcą projektu bardzo często obejmuje również prowadzenie szkoleń dla operatorów linii produkcyjnej, programistów, informatyków oraz pracowników technicznych, którzy będą obsługiwać urządzenie. Instrukcje obsługi wraz z zawartymi w nich informacjami są bardzo ważne dla tego etapu. Standardem w dzisiejszych czasach jest również serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dostarczonych urządzeń.