kolko kolka kolko
Aktualności

Technologie produkcji brykietu. Przegląd rozwiązań

Brykiet to materiał opałowy, który powstaje między innymi ze sprasowanych odpadów drzewnych, torfu lub słomy. Do jego produkcji można wykorzystać praktycznie każdego rodzaju odpady produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa drzewnego.

W celu dodatkowej poprawy wartości kalorycznej tegoż paliwa i otrzymania jego zwartej struktury stosuje się szkło wodne lub skrobię rozpuszczalną jako lepiszcze. Tak przygotowaną mieszankę po wcześniejszym rozdrobnieniu i ewentualnym wysuszeniu materiału poddaje się działaniu wysokiego ciśnienia, a czasem również wysokiej temperatury. Dzięki tym czynnikom następuje proces łączenia się drobin biomasy w sprasowane, zwarte kostki czy też walce. Kształt produktu końcowego, gotowego do spalania w kotłach grzewczych i kominkach, determinowany jest modelem wykorzystywanej brykieciarki.

Sposoby produkcji brykietu

Brykiet może być produkowany w różny sposób, zależnie od tego, jakie urządzenia są wykorzystywane do tego celu. W związku z tym możemy wyróżnić kilka technologii zagęszczania materiału wsadowego, czyli brykietowania:

  • Ciągła, która polega na podawaniu i prasowaniu materiału w sposób płynny za pomocą urządzenia ślimakowego. Narzędzie to wykonuje ruch obrotowy powodujący przesuwanie się surowca przez otwartą komorę, a dzięki pojawiającemu się w niej oporowi następuje jego zagęszczanie.
  • Impulsowa, w której materiał wydziela się w niewielkich porcjach, tak aby urządzenie prasujące zdążyło wykonać swoją pracę. Dlatego w tej technologii materiał wsadowy zagęszczany jest okresowo, a powstający brykiet ma strukturę warstwową.
  • Jednofazowa, gdy porcja materiału najpierw poddawana jest prasowaniu, aż do uzyskania gotowego brykietu. Dopiero wtedy zagęszczaniu poddawana jest następna porcja.
  • Kilkufazowa, będąca rozbudowaniem technologii jednofazowej, ponieważ występuje w niej kilka faz procesu prasowania aż do uzyskania ostatecznego kształtu brykietu.

Gotowy materiał, czyli brykiet, zachowuje swój kształt i gęstość, nawet po ustaniu wysokiego ciśnienia i temperatury występujących podczas produkcji. Może być pakowany i przechowywany w odpowiednich warunkach nawet przez dłuższy czas. Dzięki temu można go kupić również poza sezonem grzewczym i zmagazynować. Niezależnie od technologii produkcji materiał ten ma wysoką wartość energetyczną, spala się do końca i nie pozostawia dużej ilości popiołu. Dodatkowo prawie nie wydziela dymu i nie brudzi przestrzeni wokół, co sprawia, że jest chętnie używany nie tylko w piecach grzewczych, ale także w domowych kominkach.

Powrót do listy