Uscătoare cu tambur din seria CSB

Category: Uscătoare

Uscătoarele cu tambur din seria CSB, fabricate de compania noastră, cu o capacitate de la 2 până la 15 t/h, sunt destinate uscării biomasei zdrobite, printre altele, rumeguș, micro-așchii, paie etc. Toate modelele de uscătoare cu tambur din seria CSB, sunt adaptate să funcționeze cu generatoare de căldură, atât pentru biomasă umedă (umiditate până la 55%), cât și biomasă uscată (umiditate până la 20%). Uscătoarele noastre au fost proiectate pentru a maximiza nivelul de siguranță în timpul funcționării lor, astfel garantează reducerea semnificativă a temperaturii agentului de uscare, utilizarea clapei, care întrerupe automat intrarea agentului de uscare în tamburul uscătorului și implementarea unui sistem modern de protecție, împotriva incendiilor și a unui sistem de curățare a gazelor arse, la toate modelele de uscătoare. Uscătoarele cu tambur din seria CSB se caracterizează printr-o structură puternică și o manoperă estetică. Lucrează stabil și eficient.

Principalele avantaje ale uscătoarelor noastre cu tambur:

LTD - low temperature drying

Construcția specială a tamburului permite uscarea materialului cu mai mult aer, la o temperatură mai scăzută (aproximativ 350 ° C), ceea ce distinge, în mare măsură, produsul nostru de alte uscătoare cu tambur, disponibile, atât pe piața internă, cât și pe cea externă.

OPS - one pass system

Sistem de flux de material unidirecțional, care împiedică uscarea, prea puternică, a materiei prime.

GCS - gas cleaning system

Sistem de purificare al gazelor de uscare, care împiedică pătrunderea scânteilor și funinginei în materialul uscat.

FPS - fire protection system

Sistem automat anti-incendiu Firefly, care monitorizează toate temperaturile și alimentarea cu materii prime și detectează scânteile la ieșirea din tamburului de uscare. Sistemul previne aprinderea materialului în tamburul uscătorului, dar dacă, totuși, apare o astfel de situație, stinge automat focul rezultat, împiedicând răspândirea acestuia la alte dispozitive și în hala de producție.

SOV - shut off valve

Clapă, care întrerupe automat intrarea agentului de uscare fierbinte, în tamburul uscătorului.

HCS - humidity control system

Sistemul automat de control a umidității materialului, facilitează uscarea precisă a acestuia.

ASDS - automatic self-diagnosis system

Sistem automat de auto-diagnosticare, cu notificări despre erorile și avariile detectate.