kolko kolka

Oferta

Układ przygotowania materiału do granulacji (UPMdG)

Układ przygotowania materiału do granulacji UPMdG jest naszym autorskim rozwiązaniem, którego zadaniem jest ustabilizowanie i utrzymanie wilgotności materiału podawanego do sekcji granulowania na poziomie ± 0,5% oraz dozowanie odpowiedniej ilości lepiszcza (np. mączki kukurydzianej), co ma znaczący wpływ na poprawę właściwości fizykochemicznych produktu końcowego.

Stabilna wilgotność oraz dodanie właściwej ilości lepiszcza mają kluczowy wpływ na uzyskanie i utrzymanie wysokich parametrów jakościowych wyprodukowanego pelletu, takich jak: kaloryczność, twardość, wytrzymałość, ilość popiołu po spaleniu i zawartość pyłu w granulacie. Właściwe nawilżenie i utrzymanie wilgotności trocin na wymaganym poziomie znacznie ułatwia zagęszczanie i wiązanie drobin materiału w granulkę, a tym samym pozwala uzyskać jednakowo wysoką jakość granulatu.

Układ składa się ze zbiornika buforowego, podajnika ślimakowego, przenośnika ślimakowego pomiarowego, kondycjonera, systemu podawania wody wraz z automatycznym systemem pomiaru i stabilizacji wilgotności oraz stacją podtrzymującą ciśnienie wody, dozownika dodatkowego komponentu, przenośnika kubełkowego oraz konstrukcji wsporczej. UPMdG jest w pełni zautomatyzowany oraz wyposażony w odpowiednie czujniki sterujące jego pracą.

W skład automatycnego układu pomiaru i stabilizacji wilgotności z systemem podawania wody i stacją podtrzymującą ciśnienie wody wchodzą:

Czujnik wilgotności 2 szt. 
Czujnik kontroli ilości podawania wody 1 szt.
System precyzyjnego dodawania wody 1 szt. 
Stacja podtrzymująca ciśnienie wody 1 szt.
Moc 0,25 kW
Producent  Comerc

 

Powrót