kolko kolka

Oferta

Transporter wibracyjny

Nasza firma oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie taśmowych i wibracyjnych systemów załadowczo-transportowych zrębka. Profesjonalna kadra konstruktorska przygotuje dla Państwa projekt zespołu urządzeń rozdrabniających z systemami transportowymi, stosownie do posiadanych odpadów i warunków przestrzennych.

Transporter wibracyjny jest idealnym przenośnikiem do podawania krótkich odpadów o  różnorodnych kształtach geometrycznych np. klocków czy krótkich zrzyn. Przenośnik składa się z rynny połączonej elementami sprężystymi z ramą nośną oraz napędu. Transporter wibracyjny napędzany jest silnikiem elektrycznym przez układ mimośrodowy, który charakteryzuje się małym poborem mocy, co wynika z rezonansowego układu pracy przenośnika. W zależności od warunków lokalnych przenośnik ustawiany jest na fundamencie, na którym spoczywa rama nośna.

Zaletą transportera wibracyjnego jest równomierne rozkładanie się materiału w rynnie i tym samym jego płynne podawanie do rębaka, co powoduje wydłużenie trwałości maszyny, poprzez równomierne obciążenie systemu tnącego. Równomiernie rozłożenie materiału połączone z płynnym podawaniem zapewnia osiągnięcie maksymalnych wydajności rębaka. W przypadku występowania elementów metalowych w materiale wsadowym transporter załadowczy wyposażony jest w wykrywacz (detektor) metalu.

Powrót