kolko kolka kolko

Formularz - elektrociepłownie

Formularz - elektrociepłownie

Wpisz dane

Ilość kotłów

Kocioł 1:

Parametry projektowe

wydajność:
t/h (MW)
ciśnienie:
bar
temperatura:
°C

Parametry robocze

wydajność:
t/h (MW)
ciśnienie:
bar
temperatura:
°C

Ogólna produkcja pary w kotłowni

średnia dobowa:
t/h
min i max w ciągu doby
t/h
warunki szczególne produkcji lub sezonowości:

Ogólna produkcja ciepła w kotłowni

średnia dobowa:
t/h
min i max w ciągu doby:
t/h
warunki szczególne produkcji lub sezonowości:

Węzły redukcji pary

wydajność:
t/h
ciśnienie p1-p2:
bar
temperatura t1-t2:
°C

Parametry medium/kondensatu

ilość:
t/h
ciśnienie:
bar
temperatura:
°C

Ilość ciepła resztkowego

ilość:
t/h
ciśnienie:
bar
temperatura:
°C

Średnia moc zużycia energii elektr.

kW


Kocioł 2:

Parametry projektowe

wydajność:
t/h (MW)
ciśnienie:
bar
temperatura:
°C

Parametry robocze

wydajność:
t/h (MW)
ciśnienie:
bar
temperatura:
°C

Ogólna produkcja pary w kotłowni

średnia dobowa:
t/h
min i max w ciągu doby
t/h
warunki szczególne produkcji lub sezonowości:

Ogólna produkcja ciepła w kotłowni

średnia dobowa:
t/h
min i max w ciągu doby:
t/h
warunki szczególne produkcji lub sezonowości:

Węzły redukcji pary

wydajność:
t/h
ciśnienie p1-p2:
bar
temperatura t1-t2:
°C

Parametry medium/kondensatu

ilość:
t/h
ciśnienie:
bar
temperatura:
°C

Ilość ciepła resztkowego

ilość:
t/h
ciśnienie:
bar
temperatura:
°C

Średnia moc zużycia energii elektr.

kW


Kocioł 3:

Parametry projektowe

wydajność:
t/h (MW)
ciśnienie:
bar
temperatura:
°C

Parametry robocze

wydajność:
t/h (MW)
ciśnienie:
bar
temperatura:
°C

Ogólna produkcja pary w kotłowni

średnia dobowa:
t/h
min i max w ciągu doby
t/h
warunki szczególne produkcji lub sezonowości:

Ogólna produkcja ciepła w kotłowni

średnia dobowa:
t/h
min i max w ciągu doby:
t/h
warunki szczególne produkcji lub sezonowości:

Węzły redukcji pary

wydajność:
t/h
ciśnienie p1-p2:
bar
temperatura t1-t2:
°C

Parametry medium/kondensatu

ilość:
t/h
ciśnienie:
bar
temperatura:
°C

Ilość ciepła resztkowego

ilość:
t/h
ciśnienie:
bar
temperatura:
°C

Średnia moc zużycia energii elektr.

kW