kolko kolka

Oferta

Linie do produkcji pelletu

SKRÓCONY OPIS PROCESU PRODUKCYJNEGO

Początkiem cyklu pracy linii produkcyjnej jest dostarczenie ładowarką mokrych trocin na zadołowany podajnik listwowy wyposażony w zgarniacz oraz płynną regulację szybkości przesuwu. Z podajnika trociny są transportowane do separatora grubszych frakcji, gdzie następuje odsianie większych kawałków drewna, desek oraz kamieni. Po przesianiu trociny trafiają do magazynu mokrego surowca z hydraulicznym systemem rozładowczym.

Mokre trociny z silosu trafiają na przenośnik listwowy suszarni. Jego zadaniem jest automatyczne dozowanie materiału do suszarni – odbywa się to szybciej lub wolniej, zależnie od stopnia wilgotności trocin (to układ w pełni zautomatyzowany, sterowanie odbywa się za pomocą sterownika mikroprocesorowego). W tym czasie następuje suszenie z wilgotności 55-60% do 8-10%. Po wysuszeniu surowiec wpada do komory rozprężnej suszarni, w której oddzielone zostają suche trociny od pary wodnej i czynnika suszącego.

Suchy materiał z komory rozprężnej suszarni jest transportowany przenośnikiem ślimakowym na zewnątrz. Tam następuje pomiar wilgotności, dzięki któremu można automatycznie sterować suszarnią. Czynnik suszący oraz para wodna poprzez cyklon, w którym następuje oczyszczenie z drobnych części lotnych, wprowadzane są do atmosfery. Oddzielony w cyklonie pył wraca do procesu produkcyjnego poprzez śluzę.

Wysuszone trociny poprzez separator pneumatyczny oraz separator magnetyczny (tu oddzielane są drobne zanieczyszczenia, takie jak kamienie lub metal) trafiają do rozdrabniacza (młyn bijakowy). W tym miejscu trociny rozdrabniane są na właściwą i jednorodną frakcję. Po rozdrobnieniu dzięki transportowi pneumatycznemu trociny trafiają do silosu (magazynu suchego surowca). Z niego przewożone są do układu ostatecznego przygotowania do granulacji. W tym miejscu, jeśli wymaga tego jakość surowca, dodajemy drugi komponent oraz dokładnie stabilizujemy jego wilgotność do 11-12%.

W ten sposób przygotowany materiał przekazywany jest do zbiornika buforowego granulatora, z którego dzięki specjalnemu przenośnikowi ślimakowemu (zapewnia stabilne i równomierne podawanie surowca) połączonemu z automatyką pracy granulatora do pelletu dostarczamy trociny do kondycjonera (mikser). W kondycjonerze do surowca dodaje się parę wodną o temperaturze 180˚C. Powoduje ona dużą poprawę skleikowania pelletu, stabilizuje pracę granulatora oraz pomaga w mniejszym zużywaniu się matrycy i rolek. Z kondycjonera surowiec trafia do granulatora, w którym trociny są prasowane na pellet.

Gorący pellet transportuje się do chłodnicy przeciwpromieniowej, gdzie zostaje schłodzony oraz utwardzony. Zimny produkt przekazywany jest do przesiewacza, aby oddzielić go od pyłu i drobin. Po przesianiu pellet trafia do zbiornika gotowego wyrobu, natomiast pył i drobiny za pomocą układu aspiracji, który odciąga je z przesiewacza oraz z całej linii technologicznej, wracają do procesu produkcyjnego przez rozdrabniacz (młyn bijakowy). Do zbiornika z gotowym wyrobem podłączona jest automatyczna linia, która pakuje go w worki od 10 do 50 kg. Zbiornik jest także wyposażony w stację do pakowania pelletu w big-bags z wagą elektroniczną.

Układ dostarczania opału do pieca suszarni

Piec suszarni opala się zrębkiem z odpadów drewna (najlepiej mokrym). W zadaszonym miejscu na zewnątrz hali albo w innym pomieszczeniu znajduje się rębak, który rozdrabnia odpady z drewna. Są one później transportowane do magazynu opału (silos, dobowe zabezpieczenie opału do suszarni). Zrębek jest pobierany z silosu za pośrednictwem przenośnika ślimakowego i dostarczany do podajnika załadowczego opału do pieca (sztoker), wyposażonego w czujnik poziomu opału sterujący pracą przenośnika ślimakowego. Surowiec podawany jest automatycznie, jest to sterowane poprzez sterownik mikroprocesorowy, który kontroluje temperaturę pieca, włącza i wyłącza sztoker, a także wentylator nadmuchowy pieca.

Praca całej linii do produkcji pelletu z trocin odbywa się w systemie automatycznym z wizualizacją działania wszystkich urządzeń. Każdy ze zbiorników wyposażony jest w czujnik poziomu napełnienia materiałem. Całkowita kontrola napędów jest zsynchronizowana w taki sposób, aby w wypadku zatrzymania się któregoś z nich następowało automatyczne wyłączenie pozostałych w takiej kolejności, żeby nie zostały zasypane ani zablokowane.

PODSTAWOWE URZĄDZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD LINII:

1. PODAJNIK LISTWOWY ZAŁADOWCZY
2. SEPARATOR GRUBYCH FRAKCJI
3. MAGAZYN MOKRYCH TROCIN
4. SUSZARNIA BĘBNOWA
5. SEPARATOR PNEUMATYCZNY
6. SEPARATOR MAGNETYCZNY
7. ROZDRABNIACZ BIJAKOWY
8. SILOS SUCHY TROCIN
9. UKŁAD AUTOMATYCZNEJ STABILIZACJI WILGOTNOŚCI Z SILOSEM PLUS DODAWANIE DRUGIEGO KOMPONENTU
10. ZBIORNIK BUFOROWY
11. GRANULATOR Z CHŁODNICĄ ROLEK I WAŁU GŁÓWNEGO
12. CHŁODNICA PELLETU
13. PRZESIEWACZ PELLETU
14. ZBIORNIK WYROBU GOTOWEGO
15. STACJA DO PAKOWANIA W BIG-BAGI
16. AUTOMATYCZNA LINIA PAKUJĄCA
17. SYSTEM ASPIRACJI PYŁÓW Z WENTYLATOREM I FILTREM
18. WYTWORNICA PARY ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY
19. SPRĘŻARKA
20. RĘBAK
21. SILOS OPAŁU
22. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
23. AUTOMATYKA I WIZUALIZACJA

Powrót