kolko kolka

Oferta

Ciepłownie opalane słomą XILO STRAW

Słoma jako paliwo jest jednym z najbardziej korzystnych i efektywnych wyborów, do jej spalania niezbędne są specjalistyczne urządzenia. W ciepłowni na słomę można spalać zarówno bele słomiane jak i granulaty, co jeszcze bardziej zwiększa jej uniwersalność. ele słomiane przy pomocy ładowarki dostarczane są na stół podawczy skąd trafiają do komory rozdrabniacza. Po rozdrobnieniu paliwo przenoszone jest transporterem zgrzebłowym do podajnika ślimakowego, który podaje paliwo do komory paleniskowej kotła. W celu minimalizacji oddziaływania ciepłowni na środowisko stosowany jest system oczyszczania spalin – multicyklon, zapewniający oczyszczanie spalin z cząstek stałych do dopuszczalnego stężenia.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

• system zasilania paliwem (zbiornik granulatu, elastyczny przenośnik),
• palenisko z ruchomym rusztem schodkowym chłodzonym wodą, podajnikiem ślimakowym i wentylatorami pierwotnego, wtórnego i trzeciorzędowego nadmuchu powietrza,
• instalacja wytwarzania ciepła: część ciśnieniowa kotła (rury wodne ogrzewane spalinami), wyposażenie podstawowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni kotła (zdmuchiwanie sprężonym powietrzem), izolacja kotła, poszycie blachą,
• system usuwania popiołu (przenośnik zgrzebłowy),
• system oczyszczania spalin (multicyklon, przewody i kanały dymne),
• system automatyki i sterowania procesem.

ZALETY:

• całkowicie zautomatyzowana praca ciepłowni,
• układ zasilania paliwem przystosowany do pracy z balami prostokątnymi,
• możliwość spalania granulatów słomianych lub drzewnych (pellet) bez konieczności wykonywania modyfikacji schodkowego rusztu ruchomego,
• wysoki poziom efektywności: ≥ 8000 godzin pracy w roku,
• gwarancja stabilności parametrów przez zastosowanie w pełni zautomatyzowanego systemu sterowania,
• chłodzony wodą schodkowy ruszt ruchomy pozwala spalać paliwo o niskiej wilgotności (słoma do 20%, granulat 8 – 12%),
• niskie koszty eksploatacyjne,
• łatwość eksploatacji i napraw.

PARAMETRY:

Moc znamionowa systemu wytwarzania energii cieplnej (grzanie wody):                  do 1 MWt (100%)
Ciśnienie robocze systemu (obiegu wody):                                                                           ≤ 6 bar
Temperatura wody w układzie:                                                                                                 ≤ 110 ° C
Stężenie CO (za kotłem):                                                                                                            500 – 1000 mg/Nm3
Stężenie NOx za kotłem (przy zawartości azotu w paliwie do 0,5%):                           300 – 500 mg/Nm3
Stężenie SOx:                                                                                                                                  ≤ 200 mg/Nm3
Stężenie pyłów (cząsteczki stałe) w spalinach:                                                                     ≤ 250 mg/Nm3

Powrót
OK

Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to małe pliki przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (laptop, smartphone, komputer, itp) pozwalające rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Pliki cookies używane są w celu dostosowania wyświetlania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, dzięki którym właściciele stron mogą rozbudowywać lub modyfikować strony w taki sposób, aby jak najlepiej spełniały oczekiwania użytkowników.

Jakich plików cookies używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Usuwanie plików cookies
Pliki cookies są automatycznie zapisywane przez urządzenia wyświetlające strony internetowe (np. przeglądarki internetowe). Poprzez zmianę ustawień przeglądarki można blokować automatyczną obsługę plików „cookies”.

Zmiana ustawień obsługi plików cookies może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie niektórych elementów strony internetowej.