kolko kolka

Oferta

Chłodnica do pelletu - mechaniczna

Zasada działania i zastosowanie

Chłodnica zasysa powietrze przez warstwę produktu o różnej głębokości. Kolejne partie produktu są stale podawane przez zawór wlotowy (śluzę), podczas gdy urządzenie wyładowcze z potrójnym rusztem zapewnia płynny wyładunek produktu do leja wyładowczego. Urządzenie wyładowcze napędzane jest motoreduktorem i uruchamiane czujnikiem poziomu lub temperatury. Prędkość wyładunku reguluje się za pomocą koła ręcznego lub układu dwupozycyjnego z siłownikiem pneumatycznym. Urządzenie wyładowcze z potrójnym rusztem nadaje się szczególnie do pelletu charakteryzującego się dobrym przepływem. Typowe zastosowania to chłodzenie pelletu paszowego, z drewna, z miazgi itd.

Rozmiary i pojemności
Dostępne są różne rozmiary chłodnic, każda z inną powierzchnią chłodzenia. W połączeniu z charakterystyką procesu, powierzchnia chłodzenia określa objętość powietrza wymaganą do właściwego suszenia. Ściany chłodnicy są dostępne standardowo w różnych wielkościach lub mogą być wykonane na zamówienie, zgodnie ze specyfikacją.

Specyfikacja materiałowa
Każda chłodnica składa się z zaworów wlotowych, pokrywy, urządzenia rozprowadzającego produkt i ścian chłodnicy ze stali nierdzewnej. Urządzenie wyładowcze i lej wyładowczy są wykonane ze stali miękkiej.

Opróżnianie
Pneumatyczny siłownik otwiera i zamyka ruszt na końcu każdego cyklu, co sprawia, że we wnętrzu chłodnicy nie pozostaje pellet. Włazy lub szerokie drzwi z wyłącznikiem bezpieczeństwa umożliwiają dostęp do chłodnicy i leja wyładowczego w celu dokonania inspekcji i czyszczenia.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe
Regulowany termostat w pokrywie wyłącza w razie potrzeby wszystkie wentylatory, natomiast zawór ogniowy w pokrywie natychmiast odcina dopływ powietrza jeżeli temperatura chłodnicy osiągnie ustawioną wartość graniczną.

Ścięte rogi
Ścięte rogi w leju wyładowczym zapobiegają tworzeniu się osadów produktu lub pyłu.

Kontrola przepływu powietrza
Zawór kontroli przepływu powietrza umożliwia dokładną regulację objętości powietrza. Chłodnica jest też wyposażona w automatyczną stabilizację objętości powietrza, niezależnie od głębokości warstwy produktu. Wymagana objętość powietrza zależy od wymagań procesowych. Rozwiązania te likwidują ryzyko przedmuchów podczas uruchamiania i opróżniania oraz przedostawania się pyłów do cyklonu.

Ochrona przed brakiem zasilania
Stosuje się rezerwowy siłownik pneumatyczny zamykający rusztowanie natychmiast po wystąpieniu przerwy w zasilaniu.

Wybór dwóch pozycji wyładowczych
Siłownik pneumatyczny służy do wyboru między 2 różnymi pozycjami wyładowczymi dla produktów o różnych średnicach.

Wchłanianie tłuszczy (pellet paszowy)
Kiedy tłuszcze są dodawane przed chłodnicą, zawór kleszczowy zapewnia ich pełne wchłanianie do produktu przed rozpoczęciem chłodzenia. Ogranicza to zanieczyszczenie układu powietrznego i produktu.

Sprawna wymiana
Śluza pośrednia zainstalowana nad chłodnicą skraca przerwy między kolejnymi cyklami nie obniżając wydajności urządzenia i jakości produktu.

Indywidualnie dopasowany lej wyładowczy i rama wsporcza
Lej wyładowczy i rama wsporcza mogą być wykonane według wytycznych zleceniodawcy.

Niektóre z wyżej wymienionych parametrów mogą być opcjonalne.

Powrót