kolko kolka

Oferta

System podawania paliwa z suwnicą czerpakową

Magazyn paliwa i urządzenia transportowe przeznaczone są do magazynowania paliwa i zapewnienia ciągłości zasilania paleniska. Zazwyczaj paliwa dostarczone transportem samochodowym wyładowuje się bezpośrednio do zasobnika wstępnego. Różne rodzaje paliw mogą być składowane w różnych sekcjach magazynu paliw. Dopuszcza się mieszanie różnych rodzajów paliw. Przed podaniem do kotła paliwo przechodzi procedurę ważenia. Na wibrującej kracie pośredniego zbiornika paliwa następuje rozdzielenie odpadów paliwa od paliwa wymaganej wielkości. Ponadwymiarowe składniki paliwa i zanieczyszczenia metalowe gromadzone są w specjalnych kontenerach.

ZALETY:

• możliwość magazynowania większej ilości paliwa na małej powierzchni,
• możliwość wyposażenia ciepłowni nie wymagającej obecności personelu,
• do podawania paliwa nie jest wymagana ładowarka czołowa z kierowcą,
• łatwy i szybki załadunek paliwa do magazynu,
• niewielka liczba ruchomych mechanizmów,
• możliwość prowadzenia stałej dokładnej ewidencji paliwa i monitorowanie wskaźników wydajności kotła,
• system podawania paliwa nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego (magazyn jest w pełni zamknięty, co zapewnia minimalny poziom emisji kurzu i hałasu do środowiska),
• zastosowanie wielostopniowego sortowania znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia i awarii przenośników paliwowych,
• do paleniska trafia tylko przesortowane paliwo odpowiedniej frakcji.

Powrót