kolko kolka

Oferta

System podawania paliwa z magazynem zagłębionym

Zagłębiony magazyn paliwa i urządzenia transportowe przeznaczone są do magazynowania paliwa i zapewnienia ciągłości zasilania paleniska w ciepłowniach. Zazwyczaj dostarczone paliwa wyładowuje się bezpośrednio do magazynu. Napędzane hydraulicznie zgarniacze podłogowe przekazują paliwo do przenośnika, który podaje paliwo do sortownika. W sortowniku następuje oddzielenie odpowiednich frakcji paliwa i usunięcie metalowych zanieczyszczeń. Przesortowane paliwo przekazywane jest do paleniska lub zasobników buforowych. Ponadwymiarowe frakcje paliwa i zanieczyszczenia metalowe gromadzone są w specjalnych kontenerach. Różne rodzaje paliw mogą być składowane w różnych sekcjach magazynu paliw.

ZALETY:

• wygodny załadunek paliwa do magazynu,
• nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego (magazyn jest w pełni zamknięty, co zapewnia minimalny poziom emisji kurzu i hałasu do środowiska),
• do podawania paliwa na ruchome przenośniki platformy magazynu nie jest wymagana ładowarka,
• możliwe jest składowanie różnych rodzajów paliw w oddzielnych sekcjach magazynu,
• na wibrującej kracie odbywa się wstępne sortowanie paliwa, w trakcie którego zatrzymywane są ponadwymiarowe frakcje paliwa, dzieki czemu zostaje zredukowane do minimum prawdopodobieństwo uszkodzenia i awarii przenośników paliwowych,
• do paleniska trafia tylko przesortowane paliwo odpowiedniej frakcji.

Powrót