kolko kolka

Oferta

System podawania paliwa z magazynem naziemnym

Magazyn paliwa i urządzenia transportowe przeznaczone są do składowania paliwa i jego automatycznego podawania do komory spalania. Powierzchnia robocza, na której pracują napędzane hydraulicznie zgarniacze podłogowe, zasypywana jest paliwem przy użyciu ładowarki czołowej. Dalej, transportowane przy pomocy przenośnika zgrzebłowego, paliwo trafia do sortownika, podczas którego następuje oddzielenie odpowiednich frakcji paliwa i usunięcie metalowych zanieczyszczeń. Przesortowane paliwo przekazywane jest do paleniska lub zasobników buforowych. Ponadwymiarowe frakcje paliwa i zanieczyszczenia metalowe gromadzone są w specjalnych kontenerach.

ZALETY:

• wygodny załadunek paliwa do magazynu,
• zastosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających zredukowane do minimum prawdopodobieństwa uszkodzenia i awarii przenośników paliwowych,
• do paleniska trafia tylko przesortowane paliwo odpowiedniej frakcji.

Powrót