kolko kolka

Oferta

System podawania paliwa z magazynem kontenerowym XILO FUEL

Kontenerowy magazyn paliwa i urządzenia transportowe przeznaczone są do magazynowania paliwa i zapewnienia ciągłości zasilania paleniska w ciepłowniach małej mocy (do 1 MWt). Kontener z paliwem dostarczany jest transportem samochodowym i ustawiany na ramie dokującej. Następnie podłączane są linie zasilania napędu hydraulicznego podłogi samowyładowczej. standardowo system wyposażony jest w: kontenery transportowe paliwa z ruchomą podłogą, przenośniki paliwa oraz specjalne rampy do stacjonowania kontenerów paliwowych.

ZALETY:

• bardziej proste i ekonomiczne rozwiązanie w porównaniu ze stacjonarnym magazynem z konstrukcjami budowlanymi dla ciepłowni małej mocy (do 2 MWt),
• możliwość umieszczenia kontenerów w różnych miejscach w zależności od potrzeb.

Powrót