kolko kolka

Oferta

Multicyklon

Konstrukcja cyklonu wykonana jest z blachy stalowej. Siła odśrodkowa w elementach roboczych cyklonu wytwarzana jest przy pomocy prowadnic zamontowanych w układzie gwiaździstym. Pod działaniem siły odśrodkowej pył osadza się na zewnętrznej ścianie cyklonu i spada do zasobnika zbiorczego. Zainstalowane w obudowie cyklonu drzwi rewizyjne umożliwiają dokonanie przeglądu, czyszczenie lub naprawę wejściowych i wyjściowych komór spalin. W górnej części cyklonu zamontowane są przeciwwybuchowe klapy zwrotne.

ZALETY:

• przystępna cena,
• kompaktowość konstrukcji i zabudowy,
• sprawdzone rozwiązania i urządzenia zapewniające wysoki stopień oczyszczania spalin, spełniający najbardziej rygorystyczne wymagania,
• zawartość cząstek lotnych do 100 – 300 mg/Nm3.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Typ konstrukcji:                                                                                  bateryjny
Typ elementu roboczego:                                                                „rozetka”
Ilość spalin oczyszczanych w jednym elemencie:                     ~ 700 m3/h
Maksymalna temperatura spalin:                                                 200 °C
Prędkość spalin w elemencie:                                                        4,5 ± 15 % m/s
Opór aerodynamiczny:                                                                     550 – 700 Pa
Zawartość cząstek stałych za multicyklonem:                          100 – 300 mg/Nm3

Powrót