kolko kolka

Oferta

Kotły wodne 2–4 MWt, seria EV

Oferujemy dwa warianty kompaktowego modułu kotłowego o mocy 2 MWt lub 4 MWt. Konstrukcja obu modułów grzewczych oparta jest na połączeniu paleniska z ruchomym rusztem schodkowym z płomienicowym kotłem do grzania wody. Opalany biopaliwami kocioł umiejscowiony został bezpośrednio nad paleniskiem, a jego ściany chłodzone są wodą grzaną w kotle. Chłodzony recyrkulowanymi spalinami ruchomy ruszt schodkowy umożliwia spalanie m.in.: zrębka drzewnego, kory drzewnej oraz innych rozdrobnionych odpadów powstałych przy wyrębie lasu o wilgotności 30 – 55%. Zastosowany system recyrkulacji spalin i nadmuchu powietrza umożliwia optymalizację procesu spalania i zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń. Opcjonalnie kotły mogą być wyposażone w system pneumatycznego oczyszczania z sadzy i popiołu.

ZALETY:
• połączenie palenisk i kotłów najbardziej znanych litewskich producentów,
• niskie koszty budowy i montażu,
• wysoka stabilność procesu spalania,
• możliwość spalania biopaliw niskiej jakości.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Typ paleniska:                                                     ruchomy ruszt schodkowy
Typ kotła:                                                              poziomy trójciągowy
Przeznaczenie kotła:                                         grzanie wody
Moc paleniska z kotłem:                                   2 – 4 MWt
Temperatura robocza wody za kotłem:      110 °C
Zakres regulacji mocy:                                     30 – 100%
Sprawność paleniska z kotłem:                      ≥ 85%
Rodzaj paliwa:                                                     zrębki drzewne
Wilgotność paliwa:                                            30 – 55%

Powrót