kolko kolka

Oferta

Kotły wodne 12–50 MWt, seria GV

Konstrukcja kotłów oparta jest na połączeniu szwedzkiego ruchomego rusztu schodkowego i płomienicowego kotła wodnego duńskiej produkcji. Różne warianty konstrukcji pozwalają osiągnąć moc cieplną od 12 do 50 MWt. Standardowo kotły wyposażone są w system zdmuchiwania sadzy i popiołu, gwarantujący, że powierzchnie rur wewnątrz kotła będą wolne od sadzy i zapewnią dobrą wymianę ciepła. Fabryczna izolacja termiczna kotła minimalizuje straty cieplne i poprawia efektywność procesu. W paleniskach tego typu można spalać różne rodzaje biopaliw: zrębek drzewny, korę drzewną, trociny, odpady powstające przy wyrębie lasu itd. 

Palenisko pozwala na utrzymanie zadanych parametrów pracy kotła przy wilgotności paliwa dochodzącej do 60%. Jakość procesu spalania w dużym stopniu zależy od sposobu zasilania paliwem. Opatentowany system zasilania kotła zapewnia równomierny rozkład warstwy paliwa na całej szerokości rusztu. Elementy ruchomego rusztu schodkowego wykonane ze stopu zawierającego 25 - 27% chromu co zapewnia zwiększoną żywotność rusztu pracującego w warunkach bardzo wysokich obciążeń termicznych paleniska. Wykonanie elementów rusztu w niskich tolerancjach wymiarowych zapewnia niezbędny do efektywnego spalania biopaliwa równomierny strumień powietrza na całej powierzchni rusztu (warunki stabilnego spalania mogą być osiągnięte przy niewielkim obciążeniu kotła). W okresie eksploatacji elementy ruchomego rusztu schodkowego mogą być obrócone o 180o, co pozwala dwukrotnie wydłużyć ich żywotność.

ZALETY:

• możliwość spalania różnych rodzajów biopaliw,
• wilgotność paliwa do 60%,
• wysoka efektywność procesu w całym zakresie obciążeń kotła,
• unikalna opatentowana konstrukcja ruchomego rusztu, pozwalająca dwukrotnie wydłużyć okres eksploatacji paleniska.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Typ paleniska:                                                            ruchomy ruszt schodkowy
Typ kotła:                                                                     kombinowany czterociągowy
Przeznaczenie kotła:                                                grzanie wody
Moc paleniska z kotłem:                                         12 – 50 MWt
Temperatura robocza wody za kotłem:             110 – 130 °C
Temperatura wody przed kotłem:                       80 – 100 °C
Zakres regulacji mocy:                                            30 – 100%
Sprawność paleniska z kotłem:                             ≥ 87%
Rodzaj paliwa:                                                            zrębki drzewne
Wilgotność paliwa:                                                   do 60%

Powrót