kolko kolka

Oferta

Kotły wodne 1–10 MWt, seria SV

Konstrukcja prezentowanych kotłów oparta jest na połączeniu litewskiego schodkowego rusztu ruchomego i duńskiego płomienicowego kotła wodnego. Nowoczesna budowa paleniska z ruchomym rusztem schodkowym umożliwia spalanie zrębka drewnianego o wilgotności 30 – 55%, odpadów powstałych przy wyrębie lasu, kory drzewnej oraz torfu. Możliwe jest także spalanie odpadów przemysłowych takich jak lignina, a także spalanie paliwa podstawowego z domieszką do 10% słomy, trocin lub pyłu drzewnego. W zależności od temperatury w różnych strefach paleniska zastosowano elementy ruchomego rusztu schodkowego wykonane ze stopu zawierającego 16 – 25% chromu, co zapewnia zwiększoną żywotność rusztu pracującego w warunkach bardzo wysokich obciążeń termicznych paleniska. Wewnątrz paleniska zostały umieszczone czujniki temperatury i ciągu, a system automatycznego sterowania i stałego monitorowania procesu zapewnia najbardziej efektywny tryb pracy paleniska i kotła w całym zakresie obciążeń. 

Standardowo kotły wyposażone są w system zdmuchiwania sadzy i popiołu, gwarantujący, że powierzchnie rur wewnątrz kotła będą wolne od sadzy i zapewnią dobrą wymianę ciepła. Fabryczna izolacja termiczna kotła minimalizuje straty cieplne i poprawia efektywność procesu spalania. Oferowane modyfikacje kotłów zostały ponadto wyposażone w paleniska z dodatkową komorą spalania umieszczoną nad sklepieniem paleniska głównego. Produkty spalania zanim trafią do kotła przechodzą przez dodatkową komorę spalania, w której następuje dopalanie niespalonych cząsteczek, co poprawia jakość spalania wilgotnego paliwa i w znacznym stopniu sprzyja osiągnięciu wysokich wskaźników ekologicznych. 

ZALETY:
• wysoka efektywność procesu spalania biopaliw,
• dodatkowa komora spalania poprawia jakość spalania,
• możliwość zasilania mieszankami różnych rodzajów biopaliw,
• zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Typ paleniska:                                                                   ruchomy ruszt schodkowy
Typ kotła:                                                                           pionowy trójciągowy
Przeznaczenie kotła:                                                       grzanie wody
Moc paleniska z kotłem:                                                1 – 10 MWt
Temperatura robocza wody za kotłem:                    110 – 130 °C
Temperatura wody przed kotłem:                              80 – 100 °C
Zakres regulacji mocy:                                                   30 – 100%
Sprawność paleniska z kotłem:                                   ≥ 87%
Rodzaj paliwa:                                                                  zrębki drzewne
Wilgotność paliwa:                                                         30 – 55%

Powrót