kolko kolka

Oferta

Kotły wodne 1 MWt, seria W

Kotły grzewcze opalane paliwami alternatywnymi (np.: słomą zbóż lub rzepaku, a także innymi rodzajami biomasy pochodzenia rolniczego) zostały skonstruowane przy współpracy z naukowcami z Litewskiego Instytutu Energetyki. W konstrukcji kotłów zastosowane zostały najnowocześniejsze technologie. Palenisko do spalania biopaliw zostało umieszczone wewnątrz kotła, a jego ścianki chłodzone są przy użyciu wody obiegowej, dzięki czemu uzyskano bardzo ekonomiczny kocioł o zwartej konstrukcji. Niska temperatura topnienia popiołu ze słomy stwarza zwiększone ryzyko zażużlowania, dlatego ruszt ruchomy chłodzony jest nie tylko recyrkulowanymi spalinami, lecz także wodą obiegową.

ZALETY:
• możliwość spalania różnych rodzajów słomy,
• rozdrobniona frakcja może osiągać długość do 100 mm,
• dobre chłodzenie ruchomego rusztu umożliwia spalanie bardzo suchego paliwa.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Typ paleniska:                                                     ruchomy ruszt schodkowy chłodzony wodą
Typ kotła:                                                              poziomy trójciągowy
Przeznaczenie kotła:                                         grzanie wody
Moc paleniska z kotłem:                                  1 MWt
Temperatura robocza wody za kotłem:       ≤ 110 °C
Zakres regulacji mocy:                                     30 – 100%
Sprawność paleniska z kotłem:                      ≥ 88%
Rodzaj paliwa:                                                     rozdrobniona słoma

Powrót