kolko kolka

Oferta

Kotły termoolejowe 1–10 MWt, seria DA

Kotły tego typu działają na zasadzie przekazywania energii cieplnej dymu olejowi termalnemu. Kotłom tym stawiane są szczególnie wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności, dlatego są one produkowane zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej "O urządzeniach ciśnieniowych", AD-Merkblätter i DIN 4754. Montaż kotłów termoolejowych wykonywany jest na konstrukcjach stalowych. Wymiennik ciepła składa się z koncentrycznie ułożonych rur, które w stanie nienaprężonym instalowane są w spawanej obudowie. W celu zapewnienia stałego przepływu rury łączone są szeregowo. Kotły wyposażane są w opatentowany systemem zdmuchiwania popiołu w celu zapewnienia długotrwałej i efektywnej pracy.

ZALETY:

• temperatura do 350 °C przy niskim ciśnieniu (do 10 bar),
• w przypadku zmiennego zapotrzebowania na ciepło istnieje możliwość zastosowania cyklu ORC (Organic Rankine Cycle),         w trakcie którego dopuszcza się produkcję energii elektrycznej.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Typ paleniska:                                                          ruchomy ruszt schodkowy
Typ kotła:                                                                   spiralny
Przeznaczenie kotła:                                              grzanie oleju termalnego
Moc paleniska z kotłem:                                       1 – 10 MWt
Temperatura oleju termalnego:                         340 °C
Zakres regulacji mocy:                                           30 – 100%
Sprawność paleniska z kotłem:                           ≥ 80%
Rodzaj paliwa:                                                          zrębki drzewne
Wilgotność paliwa:                                                 do 60%

Powrót