kolko kolka

Oferta

Kotły parowe 2,5–10 t/h, seria EG

Oferowane urządzenia stanowią kombinację paleniska z rusztem ruchomym i wodnorurowego kotła parowego. Możliwe są różne warianty rozwiązań konstrukcyjnych, umożliwiające osiągnięcie wydajności wytwarzania pary nasyconej lub przegrzanej do 10  t/h. Nowoczesna konstrukcja paleniska z ruchomym rusztem schodkowym umożliwia spalanie zrębka drzewnego o wilgotności 30 – 55%, odpadów powstałych przy wyrębie lasu, kory drzewnej lub torfu. Możliwe jest także spalanie odpadów przemysłowych takich jak lignina, a także spalanie paliwa podstawowego z domieszką do 10% słomy lub trocin. 

W zależności od temperatury w różnych strefach paleniska zastosowano elementy ruchomego rusztu schodkowego wykonane ze stopu zawierającego 16 – 25% chromu, co zapewnia zwiększoną żywotność rusztu pracującego w warunkach bardzo wysokich obciążeń termicznych paleniska. Wewnątrz paleniska zostały umieszczone czujniki temperatury i ciśnienia, a system stałego monitorowania pozwala na zapewnienie najbardziej efektywnej pracy paleniska. Komora spalania kotła parowego składa się z ekranów bocznych oraz przedniej i tylnej ściany. Kamienna ściana rozdziela komorę spalania kotła na palenisko właściwe i komorę pełnego spalania (dopalania), co wpływa na zwiększenie efektywności kotła i zmniejsza straty mechaniczne związane z niepełnym spalaniem paliwa.

ZALETY:

  • kotły tego typu są najczęściej stosowane na rynku, wyróżniają się stabilnością pracy, długa żywotnością i łatwą eksploatacją,
  • w komplecie z kotłami dostarczane są nowe zmodyfikowane paleniska z dodatkową komorą spalania umieszczoną nad głównym sklepieniem paleniska,
  • produkty spalania w palenisku wracają z powrotem, co  poprawia efektywność spalania wilgotnego paliwa,
  • produkty spalania zanim trafią do kotła przechodzą przez dodatkową komorę spalania, w której następuje dopalanie niespalonych cząsteczek, co w znacznym stopniu sprzyja osiągnięciu wysokich wskaźników ekologicznych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Typ paleniska:                                                                         ruchomy ruszt schodkowy
Typ kotła:                                                                                 wodnorurowy
Przeznaczenie kotła:                                                             wytwarzanie pary
Wydajność wytwarzania pary nasyconej:                       2,5 – 10 t/h
Temperatura pary (nasyconej):                                         195 – 222 °C
Temperatura wody przed kotłem:                                    104 °C
Sprawność paleniska z kotłem:                                          ≥ 87%
Rodzaj paliwa:                                                                         zrębki drzewne
Wilgotność paliwa:                                                                30 – 55%

Powrót