kolko kolka

Oferta

Kotły parowe 1–55 t/h, seria SG

Konstrukcja kotłów oparta jest na połączeniu szwedzkiego schodkowego rusztu ruchomego i duńskiego płomienicowego kotła parowego. Różne warianty konstrukcji pozwalają osiągnąć wydajność wytwarzania pary do 55 t/h. W paleniskach tego typu można spalać różne rodzaje biopaliw: zrębek drzewny, korę drzewną, trociny, odpady powstające przy wyrębie lasu itd. Palenisko pozwala na utrzymanie zadanych parametrów pracy kotła przy wilgotności paliwa dochodzącej do 60%. W zależności od temperatury w różnych strefach paleniska zastosowano elementy ruchomego rusztu schodkowego wykonane ze stopu zawierającego 25 – 27% chromu, co zapewnia zwiększoną żywotność rusztu pracującego w warunkach bardzo wysokich obciążeń termicznych paleniska.

Opatentowana konstrukcja ruchomego rusztu umożliwia zamianę jego elementów miejscami, co dwukrotnie zwiększa okres ich eksploatacji. Elementy rusztu wykonane są w niskich tolerancjach wymiarowych, co zapewnia niezbędny do efektywnego spalania biopaliwa równomierny strumień powietrza na całej powierzchni rusztu (warunki stabilnego spalania mogą być osiągnięte przy niewielkim obciążeniu kotła). Palenisko i jego układ zasilania pozwalają na zwiększenie mocy grzewczej, ponieważ cała powierzchnia rusztu wykorzystana jest tylko do spalania paliwa. Ponadto, szczególna geometria paleniska pozwala na bardzo precyzyjne podawanie do niego paliwa i kontrolowanie procesu spalania na ruszcie. Prawidłowe rozprowadzenie powietrza pozwala na osiągnięcie pełnego spalania paliwa. W razie potrzeby możliwe jest zastosowanie recyrkulacji produktów spalania.

ZALETY:

• zapewnia wytwarzanie pary nasyconej przy jednoczesnym utrzymaniu zadanych parametrów pracy kotła opalanego biopaliwami o różnej wilgotności,
• szczególna geometria paleniska z unikalnym systemem sterowania kontrolującym proces podawania paliwa i prędkość ruchu rusztu, co pozwala na bardzo precyzyjne utrzymanie zadanych optymalnych parametrów pracy ciepłowni przy spalaniu różnego rodzaju mieszanek biopaliw w szerokim zakresie obciążeń kotła i wilgotności paliwa dochodzącej do 60%,
• wysokoefektywny kocioł umożliwia zwiększenie produkcji ciepła przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwo.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Typ paleniska:                                                                       ruchomy ruszt schodkowy
Typ kotła:                                                                                kombinowany
Przeznaczenie kotła:                                                           wytwarzanie pary
Wydajność wytwarzania pary nasyconej:                      do 55 t/h
Temperatura pary (nasyconej):                                        do 500 °C
Temperatura wody przed kotłem:                                  104 °C
Sprawność paleniska z kotłem:                                        ≥ 88%
Rodzaj paliwa:                                                                       zrębki drzewne
Wilgotność paliwa:                                                              do 60%

Powrót