kolko kolka

Oferta

Kotły parowe 1–15 t/h, seria GG

Konstrukcja kotłów oparta jest na połączeniu schodkowego rusztu ruchomego litewskiej produkcji i duńskiego płomienicowego kotła parowego. Różne warianty konstrukcji pozwalają osiągnąć wydajność wytwarzania pary nasyconej lub przegrzanej do 15 t/h. Nowoczesna konstrukcja paleniska z ruchomym rusztem schodkowym umożliwia spalanie zrębka drzewnego o wilgotności 30 – 55%, odpadów powstałych przy wyrębie lasu, kory drzewnej oraz torfu. Możliwe jest także spalanie odpadów przemysłowych takich jak lignina, a także spalanie paliwa podstawowego z domieszką do 10% słomy lub trocin. W zależności od temperatury w różnych strefach paleniska zastosowano elementy ruchomego rusztu schodkowego wykonane ze stopu zawierającego 16 – 25% chromu, co zapewnia zwiększoną żywotność rusztu pracującego w warunkach bardzo wysokich obciążeń termicznych paleniska. 

Wewnątrz paleniska zostały umieszczone czujniki temperatury i ciśnienia, a system stałego monitorowania pozwala na zapewnienie najbardziej efektywnej pracy paleniska. Gazy spalinowe poddawane są recyrkulacji do wszystkich stref nadmuchu powietrza. Recyrkulacja w strefie nadmuchu pierwotnego (pod rusztem ruchomym) sprzyja stabilizacji temperatury na ruszcie. Przy spalaniu bardziej suchego paliwa recyrkulacja sprzyja obniżeniu temperatury na ruszcie, a przy spalaniu bardziej wilgotnego paliwa – recyrkulacja pomaga wysuszyć podawane paliwo. Recyrkulacja w strefie nadmuchu wtórnego (w strefie spalania) i w strefie dodatkowej komory spalania (dopalanie) sprzyja stabilizacji temperatury produktów spalania w komorze spalania i temperatury spalin na wejściu do kotła w celu utrzymania tej ostatniej na stałym poziomie w całym zakresie obciążeń kotła. Standardowo kotły wyposażone są w system zdmuchiwania sadzy, gwarantujący, że powierzchnie rur wewnątrz kotła będą wolne od sadzy i zapewnią dobrą wymianę ciepła.

ZALETY:

• wysoka efektywność,
• niezawodność,
• możliwość zasilania mieszankami różnych rodzajów biopaliw,
• unikalny system zdmuchiwania sadzy przedłuża okres eksploatacji ciepłowni i zapewnia lepszą wymianę ciepła,
• dobra izolacja termiczna zmniejsza do minimum straty cieplne kotła.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Typ paleniska:                                                                           ruchomy ruszt schodkowy
Typ kotła:                                                                                   płomienicowy
Przeznaczenie kotła:                                                               wytwarzanie pary
Wydajność wytwarzania pary nasyconej:                         do 15 t/h
Temperatura pary (nasyconej):                                           194 – 450 °C
Temperatura wody przed kotłem:                                     104 °C
Sprawność paleniska z kotłem:                                           ≥ 88%
Rodzaj paliwa:                                                                          zrębki drzewne
Wilgotność paliwa:                                                                 30 – 55%

Powrót