kolko kolka kolko

Klienci

LESOZAVOD 25, Archangielsk, Rosja

Linia do produkcji pelletu z mokrego zrębka i trocin o wydajności do 8,0 t/h. Urządzenia główne wchodzące w skład linii to dwie suszarnie bębnowe SB2 o łącznej wydajności do 6,0 t/h, suszarnia taśmowa firmy Stela o wydajności do 8 t/h oraz trzy prasy granulujące firmy Münch o łącznej wydajności do 9,0 t/h.

LESOZAVOD 25, Archangielsk, Rosja

SUMBER MAS, Gresik, Indonezja

Linia do produkcji pelletu z suchego zrębka i trocin o wydajności do 6,0 t/h. Urządzenia główne wchodzące w skład linii to dwie prasy granulujące RMP 650 firmy Münch.

SUMBER MAS, Gresik, Indonezja