kolko kolka kolko

Klienci

DREWNEX, Spytkowice, Polska

Linia do produkcji pelletu z mokrego zrębka i trocin o wydajności do 1,5 t/h. Urządzenia główne wchodzące w skład linii to suszarnia bębnowa SB1 oraz prasa granulująca RMP 520 firmy Münch.

DREWNEX, Spytkowice, Polska

LARIX, Suwałki, Polska

Linia do produkcji pelletu z suchego zrębka i trocin o wydajności do 1,5 t/h. Urządzenie główne wchodzące w skład linii to prasa granulująca RMP 520 firmy Münch.

LARIX, Suwałki, Polska