kolko kolka

Oferta

Filtr elektrostatyczny XILO DUST

Filtr elektrostatyczny (dalej – FES) przeznaczony jest do oczyszczania produktów spalania, powstających w palenisku przy spalaniu biopaliw, które oddały większą część energii cieplnej w kotle, z zawartych w nich cząstek stałych (pyłów). W zależności od ilości zawartych w spalinach cząstek stałych i wymaganego stopnia oczyszczania filtry elektrostatyczne mogą być z jednym lub dwoma polami, a w wyjątkowych przypadkach może być konieczne zastosowanie filtra z trzema polami. Konstrukcja filtra oraz ilość pól są określane dla każdego projektu indywidualnie w zależności od wielkości strumienia spalin, składu stosowanego paliwa, stężenia cząstek stałych przed filtrem i wymaganego stężenia cząstek stałych za filtrem. Filtr elektrostatyczny jest wyposażony w całkowicie zautomatyzowany system sterowania.

Usuwanie popiołu z FES odbywa się na dwa sposoby: z wykorzystaniem wygarniacza dennego lub stożkowych pojemników na popiół. W pierwszym przypadku wewnątrz FES instalowany jest denny zgarniacz zgrzebłowy z napędem hydraulicznym i układem sterowania. Popiół zgarniany jest do przenośnika ślimakowego, który przekazuje go do umiejscowionego centralnie dozownika. W drugim przypadku konstrukcja spodu FES nie ma płaskiego kształtu lecz składa się z kilku stożkowych zasobników popiołu połączonych na dole między sobą podajnikiem ślimakowym.

ZALETY:

• wysoki stopień oczyszczania spalin, spełniający najbardziej rygorystyczne wymagania,
• możliwość wykorzystania paliw niskiej jakości pozostawiających duże ilości popiołu,
• łatwość i wygoda obsługi,
• długowieczność.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Prędkość spalin wewnątrz filtra:                             ~ 1,0 m/s
Ciśnienie wewnątrz filtra:                                          ± 2500 Pa
Temperatura (projektowa):                                       350 °C
Opór aerodynamiczny:                                                200 – 300 Pa
Zawartość cząstek stałych za FES:                           20 – 50 mg/Nm3

Powrót